Verificând astăzi câteva versete din Evrei, am ajuns şi la 12:6, care spune (în Cornilescu): Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.

Dumnezeu nu bate cu biciul

Versetul mi-a atras atenţia fiindcă în original verbul tradus prin „bate cu nuiaua” este mastigoo, care înseamnă „a biciui” sau, prin extensie metaforică, „a pedepsi”, ca în cazul de faţă. Aşadar, versetul ar trebui să sune astfel:

Căci Domnul disciplinează pe cel pe care-l iubeşte, şi pedepseşte pe orice fiu pe care-l acceptă.

De unde atunci „nuiaua” la Cornilescu? Uitându-mă în Segond, descopăr cu surprindere că el traduce mastigoi cu „frappe de la verge” (bate cu varga/nuiaua).

Mi-am amintit pe dată de postarea despre Matei 27:26, unde Cornilescu spune că Hristos a fost bătut cu nuiele, deşi în original se spune clar că e vorba de biciuire.

Atunci m-am întrebat câte din „nuielele” lui Cornilescu au la bază „vergile” lui Segond. Iată rezultatul.

Matei 27:26

Atunci Pilat le -a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele [fragellosas], L -a dat în mînile lor, ca să fie răstignit.

Alors Pilate leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.

Marcu 10:34

care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate cu nuiele [mastigosousin], Îl vor scuipa şi-L vor omorî; dar, după trei zile, va învia.

qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, et le feront mourir; et, trois jours après, il ressuscitera.

Marcu 15:15

Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, dupăce a pus să-L bată cu nuiele [fragellosas], L-a dat să fie răstignit.

Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié.

Luca 18:33

şi, după ce-L vor bate cu nuiele [mastigosantes], Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.

et, après l’avoir battu de verges, on le fera mourir; et le troisième jour il ressuscitera.

Fapte 5:40

Ei au ascultat de el. Şi, după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele [deirantes], i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus, şi le-au dat drumul.

Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent.

Fapte 16:37

Dar Pavel le-a zis: După ce ne-au bătut cu nuiele [deirantes] în faţa tuturor, fără să fim judecaţi, pe noi, cari sîntem romani, ne-au aruncat în temniţă, şi acum ne scot afară pe ascuns!

Mais Paul dit aux licteurs: Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement!

About these ads