Colocvii, simpozioane, lansări, expoziţii



Din pricina programului prea încărcat, în ultima vreme ajung foarte rar la prelegerile și conferințele organizate de Centrul Sf. Petru și Andrei.

Astăzi am reușit să fac o vizită fiindcă s-a discutat despre semnificația Paștelui și am avut plăcerea de a-l însoți pe colegul meu Ciprian Terinte, care a fost invitat să reprezinte spațiul (neo)protestant.

Fiindcă am ajuns mai devreme, am vizitat și biblioteca Centrului, care o bogată colecție de dogmatică și teologie istorică. Centrul se află aproape de Piața Romană, într-o zonă ultracentrală, dar suficient de departe de b-dul Dacia pentru a se bucura de liniște. De fapt, clădirea în stil neogotic pare să aparțină altei epoci, nu celei a urîcioaselor clădiri de sticlă, beton și oțel.

La ora asta sunt prea obosit ca să mai redau în rezumat mesajul simpozionului. Este foarte probabil că textele prezentate de conferențiari vor fi afișate pe site.

Mai jos o galerie de fotografii. Gazda a fost, ca în alte dăți, pr. Lucian Dîncă.

Invitați: Alex Mihăilă, excepțional biblist ortodox, pr. Șerban Tarciziu (biblist catolic), pastor Ciprian Terinte (biblist penticostal).

 


Recent am primit confirmarea că tema pe care am propus-o pentru conferința „Religions of the Book”, programată în perioada 17-21 septembrie 2014, a fost acceptată.

Selecția a fost foarte riguroasă, fiindcă fiecare propunere a fost evaluată de o echipă de 12 cercetători, pe baza a cinci criterii:

1. The overall scientific relevance of the proposal.

2. The relevance of the proposal to the conference topic (as defined in the
call for papers).

3. The feasibility of the proposal.

4. The coherence of the proposal.

 5. The scientific quality of the proposal.

Pornind de la cele cinci puncte, evaluatorii au votat dacă să accepte sau să refuze un rezumat. Decizia de acceptare s-a luat cu o majoritate simplă de voturi favorabile.

Spre deosebire de conferințele din România, unde numai cine nu vrea nu prezintă, rata de acceptare la această conferință a fost de 79%. Au fost selectate 136 de lucrări, distribuite în 31 de sesiuni.

Așadar, o conferință măricică. Nu chiar ca cele SBL, dar mai mare decât conferințele tipice.

Mai jos puteți citi rezumatul pe care sper să-l pot dezvolta într-o lucrare de 20 de minute.

***

“The word of God is not bound”. Bible Censorship within the Romanian-speaking Territories during the 19th and 20th Centuries

Although rare, attempted religious censorship against Romanian versions of Bible was a recurrent experience in the history of book publishing and dissemination during the 18th century. Occasional attempts at limiting the distribution of Bibles published outside the religious establishment continued during the interwar period, when Romania experienced a regime which began as a frail democracy and ended as the royal dictatorship of Carol II. After the installation of the Communist regime (self-styled as the “regime of popular democracy”), censorship aimed against the Bible became more pervasive, culminating in the recycling into toilet paper of 20,000 bibles donated in the 1970s by the World Reformed Alliance of the Transylvanian Magyar Reformed Church.

In this paper I intend to survey the main cases of attempted or effective censorship against the Bible in Romanian territories in the 19th and 20th century, highlighting the most relevant changes from one period to another and assessing the motivations of the censoring authorities. I believe that the results would help other scholars identify similarities and dissimilarities of censorship practices in countries situated in the same region (Eastern Europe) or in the neighboring ones.


securedownloadPrima ediţie a CONFERINŢEI   INTERNAŢIONALE   CREȘTINE

 „PUTEREA DE A FI ALTFEL”

30-31 octombrie 2014, Timișoara, România

(Detalii AICI)

„Toți oamenii se tem, dar cei curajoși își elimină frica și înaintează, uneori chiar spre moarte, dar întotdeauna spre victorie.” (Motto-ul Gărzii Regale din Grecia antică)

 DRAGI PRIETENI, STIMAȚI COLEGI ŞI COLABORATORI,

Ne face plăcere să vă invităm la prima ediţie a Conferinței Internaționale Creștine „PUTEREA DE A FI ALTFEL”, PFA 2014, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara prin Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie și de Asociația WorldTeach împreună cu Partenerii Oficiali ai Conferinței PFA 2014.

Una dintre paradigmele postmodernismului este aceea că nu există absoluturi, că totul este relativ neexistând criterii pentru a face ierarhii, pentru a vorbi antitetic. Prin demersul Puterea de a fi altfel, ne propunem să ne lăsăm găsiți de Adevăr iar apoi, transformați fiind, să avem curajul sau nebunia de a-l trăi în mod plenar indiferent de prețul care trebuie plătit. A fi altfel, de fapt, înseamnă a fi liber, a trăi starea de normalitate. Niciun preț nu este prea mare pentru atingerea unui asemenea vis.

Conferinţa Internațională Creștină PFA 2014 este o manifestare ştiinţifică cu caracter multidisciplinar, care reuneşte profesionişti, specialişti, teoreticieni şi practicieni din domeniile socio-umane, invitaţi să prezinte studii/lucrări semnificative pentru domeniul lor de cercetare cu aplicabilitate în practica socială prin care să propună modele şi bune practici în domeniile de studiu și în viața de zi cu zi.

Secțiunile Conferinței PFA pentru care așteptăm lucrări sunt următoarele:

 1. FAMILIE versus IZOLARE; 
 2. COMUNICARE versus MANIPULARE;
 3. A FI versus A AVEA;
 4. GENEROZITATE versus EGOISM;
 5. INTERACȚIUNE UMANĂ PROFUNDĂ versus SUPERFICIALITATE; 
 6. VALORI CREȘTINE versus VALORI CONTEMPORANE;
 7. REZILIENȚĂ versus ABANDON;
 8. BUNĂTATE versus RĂUTATE;
 9. SĂNĂTATE versus BOALĂ;
 10. ADEVĂR versus MINCIUNĂ;
 11. AUTORITATE versus PUTERE
 12. MULȚUMIRE versus NEMULȚUMIRE;
 13. CURAJ versus FRICĂ;
 14. UNITATE ÎN DIVERSITATE versus UNIFORMITATE
 15. ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI VALORI;
 16. TEORIA FERICIRII;
 17. A EDUCA și a FORMA CARACTERE
 18. CREȘTINISMUL: Ritual sau Relație?
 19. SOLIDARITATE ȘI DIFERENȚĂ;
 20. ALTERITATE și FRUMUSEȚE – întâlnirea cu CELĂLALT!

Lucrările in extenso acceptate, prezentate și selectate de către Comitetul Științific al Conferinței PFA 2014 vor apărea într-un volum în engleză sau română, publicat de Editura Didactică și Pedagogică, București (Partener Oficial al Conferinţei PFA 2014). Autorii trebuie să opteze ori pentru publicarea lucrării în limba engleză, ori pentru publicarea lucrării în limba română. Volumul (în care va apărea lucrarea dvs.) va fi gata până la Conferința PFA pentru a fi inclus în mapa conferinţei primului autor. Volumul în limba engleză va fi trimis de Biblioteca Națională a României (Partener Oficial al Conferinței PFA 2014) în 15 biblioteci ale unor instituţii de învăţământ superior din Statele Membre ale Uniunii Europene sau din Statele Membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, indexate în catalogul mondial Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) și în minimum 7 biblioteci universitare din România la câteva luni de la Conferință. Volumul în limba română va fi trimis de Biblioteca Națională a României în 10 biblioteci universitare din România la câteva luni de la Conferință. Mai multe detalii despre lungimea lucrării și despre formatul în care trebuie trimisă veți găsi, începând cu data de 7 ianuarie 2014, pe site-ul http://www.pfa.uvt.ro

Prezentarea lucrărilor Conferinței PFA se va face ori la secţiunea Orală, ori la secţiunea Poster, în limba română sau în limba engleză. La Conferinţă, veţi avea şansa să întâlniţi oameni deosebiți, profesionişti, din mai multe domenii de studiu, cu care veţi putea dezbate diferite teme de interes şi colabora în diverse proiecte.

Taxa de participare și publicare la Conferința PFA 2014 va fi pe lucrare și nu pe autor sau co-autor(i). Taxa PFA este de 300 RON pe lucrare pentru autorii din România, de 200 RON pentru doctoranzi şi de 80 EURO pentru autorii din străinătate. Taxa PFA se virează în contul Asociației WorldTeach. În taxa PFA 2014 sunt incluse:

 • Mapa și programul Conferinţei (se va primi o singură mapă pe lucrare, care se va înmâna primului autor sau unuia dintre co-autori);
 • Certificatul de participare (fiecare autor și co-autor de pe lucrare va primi câte un certificat de participare personalizat, care va fi inclus în mapa conferinței primului autor al lucrării);
 • Publicarea lucrării selectate în volumul PFA de către Editura Didactică și Pedagogică din București;
 • Volumul PFA în varianta tipărită (va fi inclus în mapa conferinței primului autor; se va primi un singur volum pe lucrare). În cazul în care doriți mai multe volume, va trebui să-l anunțați în iunie 2014 pe coordonatorul Conferinței PFA, care va putea comanda mai multe exemplare, contra cost, direct de la EDP, București);
 • Pauzele de cafea;
 • Traducere în limba română sau engleză, în timpul conferinței, dacă va fi cazul;
 • Cina festivă.

 Autorii pot trimite mai multe lucrări pentru prezentare și publicare în cadrul Conferinței PFA 2014 însă, în acest caz, taxa se va plăti pentru fiecare lucrare în parte!

 ETAPE ȘI TERMENE PFA 2014

Toate documentele se vor trimite pe adresa: pfa@uvt.ro

 1. REZUMATUL lucrării: până la 30 aprilie 2014.
 2. RĂSPUNSUL DE NOTIFICARE PENTRU REZUMAT: până la 10 mai 2014.
 3. LUCRAREA ÎN EXTENSO și BIOGRAFIA PROFESIONALĂ a autorului/autorilor: până la 30 mai 2014.
 4. RĂSPUNSUL DE NOTIFICARE PENTRU LUCRARE: până la 10 iunie 2014.
 5. PLATA TAXEI PFA, per lucrare: în perioada 10-16 iunie 2014.
 6. DOVADA PLĂȚII SCANATĂ: în perioada 16-20 iunie 2014. În titlul mail-ului, vă rugăm să menționați și ID-ul lucrării, care o să-l primiți în Răspunsul de notificare, dacă acesta va fi pozitiv și să anexați o copie scanată după dovada plății.
 7. Autorul/autorii vor fi contactați pentru unele MODIFICĂRI sau COMPLETĂRI ale lucrării finale cerute de editură și/sau de Comitetul Științific al Conferinței PFA cel târziu până la 15 septembrie 2014.
 8. Prezentarea lucrărilor în cadrul Conferinței PFA și primirea volumului tipărit: 30-31 octombrie 2014.

Adresa site-ului Conferinţei PFA 2014, cu toate detaliile necesare, va fi http://www.pfa.uvt.ro (disponibil din 7 ianuarie 2014). Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: pfa@uvt.ro

Vă așteptăm, cu lucrări, la Conferința “PUTEREA DE A FI ALTFEL”

În numele Comitetului Conferinţei PFA,

Președinte: Prof. Univ. Dr. Corneliu CONSTANTINEANU (ITP, București)

Coordonator: Lect. Univ. Dr. Patricia RUNCAN (UVT, Timișoara)


I have got word about this workshop about the Patristic Reception of Scripture. If you are interested in submitting a proposal, go HERE.

2014 International Meeting
Vienna, Austria

Meeting Begins: 7/6/2014
Meeting Ends: 7/10/2014

Call For Papers Opens: 10/28/2013
Call For Papers Closes: 2/5/2014
Requirements for Participation

Program Unit Type: Workshop
Accepting Papers? Yes

Call For Papers: The first year of the session will focus on the one hand on the methodology and the problematic involved in studying the Patristic reception of the biblical texts, and on the other hand on the biblical exegesis developed by the Apostolic Fathers and Apologists. Mainly those papers will be selected that present the state of research in the patristic hermeneutics, the definitions of the hermeneutical principles etc. or propose methodologically an investigation in the biblical exegesis of a patristic work / writer.
Program Unit Chairs

Marian Vild
Cosmin Pricop
Alexandru Mihaila

Propose a Paper for this Program Unit
If you are a SBL member, you must login before you can propose a paper for this or any other session. Please login by entering your SBL member number on the left in the Login box.

If you are a member of the European Association of Biblical Studies (EABS), but not of SBL, please click here to propose a paper.

For all other persons wanting to propose a paper, you must communicate directly with the chair of the program unit to which you want to propose. Chairs have the responsibility to make waiver requests, and their email addresses are available above. SBL provides membership and meeting registration waivers only for scholars who are outside the disciplines covered by the SBL program, specifically most aspects of archaeological, biblical, religious, and theological studies.


Editura Humanitas va fi prezentă la Institutul Teologic Penticostal în ziua de miercuri, 27 noiembrie, cu prilejul evenimentului dedicat lui „C.S. Lewis”. Detalii AICI.

Toate titlurile C.S. Lewis disponibile în română vor fi vândute cu reducere de 20% din prețul de catalog.

Pentru lista traducerilor românești din C.S. Lewis, accesați pagina editurii (AICI).

humani


Lewis anunt


Anunț cu bucurie un eveniment pe care îl „pritocesc” de mai bine de o săptămână: miercuri, 27 noiembrie 2013, începând cu ora 17.00, prof. Rodica Albu (de la Universitatea A.I. Cuza din Iași) va ține la ITP o prelegere despre C.S. Lewis și „Abolirea omului”.

Doamna Rodica Albu se numără printre puținii specialiști români în C.S. Lewis; a tradus două cărți ale acestuia și a coordonat apariția volumului Inklings. Litera și Spiritul (2004), dedicat „stâlpilor” celebrului cenaclu oxonian: C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams și Owen Barfield.

Voi reveni cu detalii despre eveniment.

Fotografiile de mai jos o prezintă pe dna prof. Rodica Albu vorbind despre Lewis în cele două zile ale simpozionului The Romantic Rationalist, organizat recent de Universitatea din Iași.

Simpozion Rodica Albu

Albu


Update 21 nov. 2013. Un material despre eveniment, pe site-ul agenției de știri Apollonia, AICI.

Update 14 nov. 2013. O cronică a evenimentului a publicat prof. N. Crețu în Ziarul de Iași (AICI).

***

univ

Ieri am ajuns la Iași într-o vizită-fulger, pentru colocviul The Romantic Rationalist: Life, Joy & Imagination in the Work of C.S. Lewis. În drum spre aeroport nu încetam să mă minunez de vremea superbă pe care o avem în această perioadă. Un soare puternic, aflat la câteva sulițe deasupra orizontului, ca în timpul verii arctice.

În timpul scurtei mele șederi m-am bucurat de ospitalitatea prietenului Dănuț Mănăstireanu, în a cărui bibliotecă aș fi vrut să zăbovesc mai mult, dacă n-ar fi fost deja trecut binișor de ora 1.00 noaptea când ne-am dat seama că s-ar cuveni să legăm băierile sacului de povești și de discuții. Mai adaug pentru invidioși (dintre care cel dintâi sunt eu) că mi-aș dori să ajung și eu zilele pensiei cu o biblioteca atât de consistentă. :)

Vizita la Iași mi-a prilejuit întâlnirea cu Mircea Păduraru, cercetător din leatul meu, specialist într-un subiect pentru care cred că e nevoie de un stomac (sufletesc) tare: Reprezentarea diavolului în imaginarul literar românesc. Fiindcă am avut câteva zeci de minute bune până la începerea simpozionului, ne-am refugiat în cafeneaua Universității, care arată minunat, și ne-am sorbit tacticos licorile împărtășind d’ale filologilor.

Evenimentul a fost deschis de discursul ambasadorului britanic în România, Martin Harris, istoric de formație și prezent de ani buni pe tărâm diplomatic în spațiului fost (și încă nițel) comunist. Să nu uităm, înainte de a veni în România a lucrat ca diplomat la Kiev și Moscova. Scurta discuție pe care am avut-o cu el mi-a întărit impresia pe care mi-au creat-o cele câteva interviuri pe care le-a dat presei din România: este o fire deschisă, un excelent comunicator, un personaj sensibil la cultura și istoria românilor și un bun cunoscător al realităților (etern balcalnic-suprarealiste) de la noi.

MH

Excelența sa se numără printre cititorii lui C.S. Lewis și a venit la simpozion cu un exemplar (editio princeps!) din The Lion, the Witch and the Wardrobe, care e o moștenire de familie și pe care l-au citit și fiicele sale.

sala

Am ascultat cu bucurie și discursurile rostite de rectorul universității, Vasile Ișan (care, deși este economist de formație, susține cu un entuziasm admirabil disciplinele umaniste), respectiv Liviu Cuțitaru, decanul Facultății de Litere. În pauza de după eveniment dl. Cuțitaru mi-a semnalat o proaspătă recenzie pe care a făcut-o uneia dintre cărțile lui C.S. Lewis.

conf

Am avut plăcerea de a o întâlni pe doamna profesoară Rodica Albu, excelentă specialistă în chestiuni de istorie a grupului Inklings. De la ea am aflat acum ceea ce nu știam, anume că între prima traducere a volumului The Lion…. (circa 1977) și cea de la Rao a existat o traducere publicată în 1993, la o editură ieșeană. Organizatorii simpozionului ne-au pregătit o surpriză foarte plăcută: ne-au oferit volumul Inklings. Litera și spiritul. C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien. Charles William. Owen Barfield, publicat în 2004, sub coordonarea dnei Albu.

Seara s-a încheiat cu o piesă de teatru (Questioning Aslan – An evening with C. S. Lewis) pusă în scenă la Biblioteca Centrală Universitară. Am recunoscut în dialogul celor două personaje (C.S. Lewis și James, studentul pe care îl „tutorează”) numeroase parafraze sau chiar citate din Creștinism, pur și simplu, Ferigi și elefanți, Meditații la Psalmi.

teatru

În încheiere trebuie să-mi exprim aprecierea și admirația pentru soții Florin și Denise Vasiliu, care au făcut eforturi titanice pentru organizarea simpozionului.

Păstrez un singur regret: acela de a nu-l fi întâlnit pe Michael Ward, care va conferenția în a doua zi a simpozionului.

P.S. O scurtă știre despre întâia zi a simpozionului a fost publicată AICI.


Am primit astăzi vestea că Humanitas pregătește pentru publicare Marea despărțire, de C.S. Lewis.

Nu știu încă cine e traducătorul.

Mai jos un fragment despre carte, preluat de pe site-ul editurii (AICI).

Marea despărţire este Divina comedie a lui C.S. Lewis. Povestea alegorică ne poartă într-o călătorie din Iad, un oraş cenuşiu cu străzi pustii, care se dovedeşte a fi Purgatoriul pentru aceia care se hotărăsc să-l părăsească, până în apropierea Raiului, un munte înverzit la care ajung cei ce au puterea de a renunţa la iluziile vieţii pământeşti. Însă drumul anevoios între cele două tărâmuri îl aduce pe narator în preajma unor personaje – artistul neînţeles, intelectualul cinic, savantul sceptic, clericul apostat, bruta belicoasă – încredinţate de permeabilitatea graniţei dintre bine şi rău şi astfel sfâşiate de imposibilitatea alegerii. „La urma urmei, scrie Lewis, sunt două feluri de oameni: unii care îi spun lui Dumnezeu: «Facă-se voia Ta» şi alţii cărora Dumnezeu le spune «Facă-se voia ta».“

Coperta, precum se vede, păstrează linia grafică (foarte reușită) pe care o cunoașteți deja.

Marea despartire.


poster-simpozion-CS-Lewis-v01

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași vă invită în data de

 7-8 noiembrie 2013

la simpozionul cu tema

The Romantic Rationalist: Life, Joy & Imagination in the Work of C.S.Lewis

 avându-l ca invitat principal pe Dr. Michael Ward (Senior Research Fellow, Blackfriars Hall, Oxford).

Prin acest simpozion organizatorii doresc să marcheze împlinirea, anul acesta în luna noiembrie, a 50 de ani de la moartea celui care a fost profesor de literatură engleză, scriitor și apologet creștin, C.S. Lewis (1898-1963) – cunoscut publicului larg ca autor al seriei de romane pentru copii Cronicile din Narnia.

Pentru mai multe detalii și înregistrare, vă rugam să accesați următorul link:

http://simpozioncslewis.blogspot.ro/


Matei Cazacu i-a dat o replică extrem de acidă (și documentată, cred) lui Negu Djuvara, pe tema etnicității lui Ioan Basarab, în cartea sa proaspăt publicată la Editura Cartier, din Chișinău.

Teza djuvariană pare să fi suferit o avarie serioasă. Rămâne de văzut dacă va pluti în continuare. Dezbaterea e foarte încinsă. Din păcate, nu voi reuși să ajung la conferință.

siglaARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

 Vă invită la ciclul de conferinţe desfăşurat sub genericul

 „INTERFERENŢE”

Prezintă

Matei Cazacu

(Centre national de la recherche scientifique, Paris)

 Ioan Basarab, un domn român

la începuturile Ţării Româneşti

 Joi, 26 septembrie 2013, ora 1100

Sediul central al Arhivelor Naţionale, bd. Regina Elisabeta nr. 49

http://www.arhivelenationale.ro

afis Interferente MATEI CAZACU (pt.internet)


Peter in Early Christianity

4-6 July 2013

University of Edinburgh

PROGRAMME

Location: the whole conference will take place in New College, Mound Place, Edinburgh.

Thursday 4th July

12.00   Welcome (Helen Bond, Director of the Centre for the Study of Christian Origins)

12.15   Larry Hurtado (University of Edinburgh)

‘Peter in Protestant New Testament Scholarship’

1.15     Margaret Williams (University of Edinburgh)

The Nomenclature of Peter – A Brief Enquiry’

2.15     Sean Freyne (Trinity College, Dublin)

‘“For they were fishermen” (Mk 1.16). Fish and Fishing on the Sea of Galilee in the first century’

            Tea Break: 3.15-3.45

 

3.45     Seth Ehorn (University of Edinburgh)

‘Peter, Paul, and ‘the Incident’: The Role of Peter in Recent Reconstructions of Galatians 2.11-21’

4.15     Emanuel Contac (Theological Pentecostal Institute, Bucharest)

‘The Clash between Peter and Paul at Antioch (Gal 2.11-14). Early Patristic Commentators between a Rock and a Hard Place’

4.45     Gene Green (Wheaton College) ‘The Testimony of Peter’

Short break: 5.15-5.30

 

5.30     Peter Lampe (University of Heidelberg) Traces of Peter in Roman Archaeology’

 

Bar from 6.30 – 7.30 (first floor landing)

Own dinner arrangements

 

Friday 5th July

 

9.0       Stephan Witetschek (University of Munich) ‘Peter in Corinth?’

9.30     Helen Bond (University of Edinburgh) ‘Was Mark Peter’s hermēneutēs?’

10.0     Holly Carey (Point University)

‘Criticizing Peter: The Gospel Portrait of a Faltering Peter in its Historical Context’

10.30   John Markley (Liberty University)

‘Was Peter Remembered Negatively in the Synoptic Tradition? A Re-evaluation of the Significance of Peter’s Imperception’

 

            Coffee break: 11-11.30

 

11.30   Timothy Barnes (University of Edinburgh)

‘“Another shall gird thee” – Ancient Evidence vs. New Testament ‘Scholarship’’

Lunch: 12.30-1.45 (Rainy Hall). The Bar will also be open (first floor landing)

1.45     Finn Damgaard (Copenhagen)

‘Moving the People to Repentance: Peter in Luke-Acts’

2.15     Jason Sturdevant (North Carolina)

‘The Centrality of Discipleship in the Johannine Portrayal of Peter’

2.45     Jonathan Lo (Hong Kong Baptist Theological Seminary)

‘Seeing the Cross Through the Eyes of Peter: The Theology of Christ’s Death in the Petrine Speeches of Acts’

Tea Break: 3.15-3.45

3.45     Matthew V. Novenson, (University of Edinburgh)

‘Why are there some Petrine Epistles rather than none?’

4.15     Sean Adams (University of Edinburgh)

‘The Tradition of Peter’s Literacy: Acts, 1Peter and the Petrine Literature’

Short break: 4.45-5.15

 

5.15     Tobias Nicklas (University of Regensburg) ‘“Gnostic” Perspectives on Peter’

      6.15 onwards: Bar open

 

7.0       Conference Dinner (Rainy Hall)

 

Saturday 6th July

9.0       Todd Still (Baylor) ‘Portraits of Peter in the Apostolic Fathers’

9.30     Paul Hartog (Faith Baptist Seminary)

‘Peter in Paul’s Churches: The Early Christian Reception of Peter in Corinth (1 Clement) and in Philippi (Polycarp’s Philippians)’

10.0     Will Rutherford (Houston Baptist University)

‘On the Trail of the Scribal Peter: Apostolic Authority and the Production of Jewish/Christian Difference in Peter’s Preaching’

 

Coffee break: 10.30-11.00

11.00   Sara Parvis (University of Edinburgh) ‘Peter in Irenaeus’

11.30   Paul Parvis (University of Edinburgh)

‘When did Peter become Bishop of Antioch?’

12.00   Paul Foster (University of Edinburgh)

‘Peter in the Non-Canonical New Testament Writings’

Lunch break: 12.30-1.45 (Rainy Hall). The Bar will also be open (first floor landing)

1.45     Markus Bockmuehl (University of Oxford)

‘Scripture’s Peter meets van Balthasar’s Pope’

Close of conference: 2.45-3.00


International Conference

The Ten Commandments in medieval and early modern culture

Ghent University, Belgium

April 10-11, 2014

 

Key note speakers:      Robert J. Bast (University of Tennessee, Knoxville)
Uta Störmer-Caysa (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz)

 Call for Papers

The Department of Literature at Ghent University is pleased to announce that it will host an international conference on the Ten Commandments in medieval and early modern culture on April 10-11, 2014. We kindly invite paper proposals exploring this theme from any field of medieval and early modern studies.Selected papers will be published in a volume to be included in the peer-reviewed series Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern Culture (Brill Publishers).

The rise to prominence of the Ten Commandments dates back to the 12th century. In that period exegetes such as Hugh of Saint Victor emphasized the importance of the Decalogue as a list of moral principles. A century laterthe Ten Commandmentspermeated scholastic learning as well as catechetical teaching. They became a useful instrument for the examination of conscience in preparation for the mandatory annual confession introduced by the Fourth Lateran Council (1215). By the second half of the 15th century, the Commandments were omnipresent in religious culture. Their diverse textual and visual manifestations were found in a variety of media, from manuscripts and printed books, to wall paintings and wooden panels. The prominence of the Decalogue continued amongst the Protestants, albeit with a different emphasis than in Catholic teaching.

The heterogeneity of the preserved Decalogue material inspires numerous research questions, many of which are vital and yet largely unexplored. It also poses methodological challenges to scholars who seek to explore and understand the role of the Ten Commandments within a broader context of medieval and early modern culture. Bearing this in mind, we would like to invite papers that elaborate on various aspects of textual – both Latin and vernacular – and visual manifestations of the Decalogue in the Middle Ages and the Early Modern period. It is particularly important that the proposed papers put emphasis on the broader cultural context in which the Decalogue functioned, as well as on the methodological and theoretical aspects of the discussed piece of research. Possible topics include,but are not limited to:

 • The relationship (or lack of it) between scholastic and vernacular writings on the Ten Commandments. Recent research has shown that some vernacular writings on the Ten Commandments contain elaborate theological content. Which themes found their way from academic to vernacular theology? Were there independent developments within the vernacular writings on the Decalogue? In which milieus were the ‘learned’ vernacular treatises written and what was their audience?
 • The Ten Commandments in various textual genres. The typological diversity of writings on the Decalogue is astonishing. These Old Testament tenets were explored in scholastic summae, catechetical mirrors and sermons, put into simple rhymes, combined with images and even interwoven into stage plays. How did different genres treat the Commandments? Was there any genre-specific emphasis on certain aspects of the exegesis of the Decalogue?
 • The Ten Commandments in visual arts. The act of breaking or obeying the precepts was depicted in diverse media. Did the iconography and/or function of the Ten Commandments scenes change depending on the medium? Did the Reformation and Counter-Reformation affect the iconography of the Decalogue-scenes?
 • The Decalogue in medieval and early modern popular culture. The Ten Commandments, like other tenets, penetrated popular (religious) culture. How did the abundantly preserved Decalogue rhymes, some of which could in fact be sung, and cheap prints containing a combination of text and imagefunction? Who used them?
 • The Ten Commandments in early modern theology. The Decalogue played a vital role in Protestant theology. Did the reformers postulate any major shifts in the interpretation of the Old Testament precepts? If so, did it cause any reaction by the catholic theologians?

Papers should be given in Englishand should be 20-25 minutes long. Please submit an abstract (max. 300 words) accompanied by a brief CV before October 1, 2013 by e-mail to Marta Bigus (marta.bigus@ugent.be). Successful applicants will be notified by November 1, 2013.

We look forward to receiving your abstracts, and to a productive meeting on April 10-11, 2014. We hope that you will support our efforts by notifying your colleagues and students about the conference.You are most welcome to contact the organisers for further details.

 Organising committee:

Marta Bigus, MA (marta.bigus@ugent.be)

Prof. dr. YouriDesplenter (youri.desplenter@ugent.be)

Prof. dr. Jürgen Pieters (jurgen.pieters@ugent.be)


Vineri și sâmbătă voi fi la Iași, cu doi dintre colegii mei: Dragoș Ștefănică și Ciprian Terinte.

Afis_A3_Simpozion_mai2013Mai jos secțiunea pe care o consider cea mai importantă. :)

BalgradTot programul AICI.


Amicul Octavian Gordon ține joi la Academie o conferință despre limbajul bisericesc românesc.Afis_conf_Academie


I have already registered for a Summer School in Oxford, but I plan to attend the LSSC in future years.

For those who may be interested, here is a good chance to brush up your knowledge of the classical langugages.

(via C.I.)

***

London Summer School in Classics 2013

University College London

Tuesday 9 July to Thursday 18 July 2013

The Summer School offers eight days of intensive teaching in Greek and Latin. This year there will also be classes in Coptic and Biblical Hebrew. There are four language classes each day as well as lectures and a debate, between 10.30 a.m. and 4.30 p.m. The fee is £100. There will also be a workshop on how to make mosaics (the cost of which is £60), visits to the British Museum and the Petrie Museum and an exhibition of mosaics. The course is not residential, and there is no teaching on the weekend of 13-14 July. Bursaries and ravel grants may be available for certain categories of students.

Students will be assigned to teaching groups of normally not more than 12-15 people. As far as possible, groups for each language comprise students of roughly the same level of experience (beginners, intermediate or advanced). The style of teaching is friendly, but demanding: a lot of work is expected from students during the School, but they usually find the whole experience both stimulating and valuable. Some classes concentrate chiefly on reading texts, while others offer a mixture of grammar and translation practice. Our tutors include some of the most experienced and talented teachers of Classics in the London area and beyond.

The Summer School in Classics caters for a wide range of interests. In recent years, we have had substantial numbers of students from both schools and universities, but also mature students who wish to learn Greek or Latin, or to revive their knowledge of the languages. Our principal concern is to provide a thorough programme of language learning in a lively university environment.

For application forms and the programme please visit https://www.ucl.ac.uk/classics/engagement/summerschool and for enquiries, please contact:

The Secretary

London Summer School in Classics

Department of Greek & Latin

University College London

Gower Street                                                                         Tel. 0044- (0) 20 7679 5576

London WC1E 6BT                                                            Email: classicssummerschool@ucl.ac.uk

Closing date for applications is Friday 31 May 2013


Lydia Kucova has published a press release about the seminar organized by IBTS last week. See HERE.

Obviously, I was the one taking the picture.

Obviously, I was the one taking the picture.

Below you can read the press release as published on the site of the European Baptist Federation.

***

Twenty biblical scholars, representing Lutheran, Orthodox, Pentecostal, Roman Catholic and Baptist traditions, from ten countries, recently spent three days in Prague reviewing Bible Translation matters in Central and Eastern Europe under the auspices of the International Baptist Theological Seminary.

Since it was ‘a first’ of its kind it was appropriate that the issues ranged over a broad agenda but there was a clear thread and the purpose of the Seminar was never lost sight of.

Alec Gilmore set the scene with a presentation of how in 2011 the UK had celebrated the 400th Anniversary of the publication of the King James Version, based on two productions by the Royal Shakespeare Company, Howard Brenton’s Anne Boleyn and David Edgar’s Written on the Heart, focusing on some of the translation issues they raised to see how they chimed in with similar issues in other countries. Since the Czech Republic was contemplating similar celebrations in 2013, Lydie Kucova (Biblical Studies Lecturer at the International Baptist Theological Seminary) followed with a survey of comparable translations, ancient and modern, from six countries in Central and Eastern Europe as a basis for further discussion.

With a strong Bulgarian and non-Christian upbringing Florentina Badalanova Geller (Professor, Freie Universität Berlin) shared her experience of working with people who had no experience or understanding of the Bible on the importance of Folk Translations and Vernacular Renderings and the implications for churches and other organisations at the planning stage.

Emanuel Contac (Lecturer, Theological Pentecostal Institute in Bucharest) recounted the story of the Bible in Romania and dealt in some depth with the present situation and the tensions that exist between the various churches.

John Elwolde, until recently a UBS Translation Consultant, with experience in Russian and kindred translations, picked up a number of issues raised in the Seminar and added more as he shared his experience of Bible translations, both general and particular, drawing attention to risky potholes and how to avoid them as well as making positive suggestions for those undertaking translations, both individual scholars and churches.

Five shorter papers addressed specific pieces of work which were then more fully explored in a series of inter-active workshops. Juraj Bandy (Comenius University in Bratislava) dealt with the recent Slovak Ecumenical Bible; Jamie Grant (University of the Highlands and Islands) expounded his research on Czesław Miłosz’s Translation of the Psalms; Alexander Flek, after summarising Recent Bible Translation in the Czech Republic, recounted how a team of Czech translators (including Flek) had produced a new contemporary version of the Bible in Czech in 2009; Mervyn Richardson (University of Leiden) explained problems associated with Bible Translations and Hebrew Lexica encountered in his revision of Koehler-Baumgartner Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, English Translation, 1994-2000; and Ventsislav Stoykov and Desislava Todorova reported on their creation of a Greek-Bulgarian Dictionary of the New Testament.

Alongside the actual problems of translation other issues raised were the need for clear guidelines before ever a translation begins and clarification on the role of any church or sponsoring body, the importance of identifying the target audience, the need for aids for translators, particularly satisfactory software geared to user experience rather than the predilections of software manufacturers, the value of churches working together rather than separately and some guidance on how to wean congregations from the old to the new.

Overall, the Seminar established a new network of relationships and began to build an agenda which could go on long into the future.


FINAL Afis 4 Mar 2013 SesComStiin Dr GUSHEE Bucuresti


O conferință care se anunță interesantă.

Dacă totul decurge conform așteptărilor mele și referatul pe care l-am propus va fi acceptat, sper să ajung și eu la Edinburgh.

Profit de ocazie să menționez că Helen Bond, unul dintre organizatorii simpozionului, a scris (între altele) un studiu erudit despre Pilat din Pont.

Detalii despre conferință AICI.

Peter


couv9581g_260

M-am întors de la simpozionul „Literatură patristică și teologie astăzi”, găzduit de Colegiul Noua Europă cu o mare nedumerire: de ce nu avem cercetare de calitate pe patristică în România? Problema a fost de altfel ridicată în dezbaterea de astăzi.

Domnul A. Pleșu ‒ pe cât de bonom, pe de atât de lucid și pătrunzător ‒ a schițat un răspuns care în urechile mele a sunat cam așa: când insistăm atât de mult asupra trăirilor spirituale, s-ar putea ca demersul intelectual și cunoașterea să ajungă nu doar irelevante, ci chiar „suspecte”. Tind să-i dau dreptate.

Timpul nu-mi permite să sintetizez tot ce au spus „comesenii” cu prilejul acestei lansări. Un fapt este sigur: pr. Lucian Dîncă a scris o lucrare foarte bună sub coordonarea unui patrolog de mare prestigiu, Charles Kannengiesser. Să mai spun că m-a impresionat dimensiunea personală și plină de căldură a discursului ținut de autorul cărții, care ne-a relatat (în franceză) visul pe care l-a avut înainte de a se înhăma la acest travaliu intelectual. Controversa teologică dintre Arie și Atanasie, protagoniștii episodului oniric depănat de pr. Dîncă, aproape mi-a evocat duelul teologic dintr-un film de Buñuel.

A fost o bucurie să-l aud din nou pe pr. prof. Wilhelm Dancă, să-l întâlnesc pe pr. prof. Daniel Benga (paroh la biserica „Sf. Ștefan”, zisă și „Cuibul-cu-Barză”) și să revăd prieteni mai vechi: dna Francisca Băltăceanu, Ștefan Colceriu și Octavian Gordon.

O mare surpriză a fost întâlnirea cu Ana Tăbărași-Hoffmann, specialistă în Kierkegaard și traducătoare în română a scrierilor sale. Din câte știu, au apărut la Humanitas vreo 4 volume consistente, traduse din daneză și însoțite de adnotări.

Mai jos o scurtă galerie de fotografii de la eveniment. Nu prea multe, ca să nu stârnim invidii sau alte reacții viscerale. :))

Pagina următoare »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,607 other followers