Update: pentru noutăți pe blog, derulați mai jos.

În luna noiembrie, dacă Dumnezeu mă ține cu sănătate și cu zile, intenționez să vizitez Israelul, pentru a însoți, ca ghid, un grup de studenți/tineri din mediul evanghelic românesc.

Vizita este organizată de colegul meu Romulus Ganea, specialist în istorie biblică, a cărui experiență ca participant la expediții arheologice în Israel îl recomandă în mod deosebit ca însoțitor.

Informații despre traseul găsiți AICI.

Mai jos sunt informațiile generale ale ofertei. Persoanele care doresc să se înscrie trebuie să aibă o recomandare din partea pastorului bisericii din care fac parte.

În cazul în care sunteți interesați de participare, vă rog să vă anunțați intenția lăsând un comentariu pe acest blog.

***

Perioada: Noiembrie 2015

Tarif: pentru un număr minim de 45 persoane costul este de 582 $ (fără biletul de avion)/persoană.

Hoteluri:

Eden în Tiberias sau St. Gabriel în Nazaret, 3 nopți.

Capitol, Victoria în Jerusalem, 4 nopți.

Ce include tariful:

Transfer de la și către aeroport.

7 nopți la hoteluri cu mic dejun și cină asigurate.

3 persoane / cameră.

7 zile pline cu ghizi vorbitori de limbă română; autocare deluxe.

Intrări incuse în itinerariu: Parcurile Naționale, Tabor, excursie cu barca pe Marea Galileei, Acco, Muzeul Israelului, Tunelul lui Ezechia, Cetatea lui David, biserici.

Ce nu include tariful:

cheltuieli personale pentru cumpărături, prânzul, bacșișul pentru ghidul israelian și pentru șoferi. 3 euro pentru ghid și 2 euro pentru șofer / zi. (Ghidul din Israel trebuie sa însoțească în mod obligatoriu grupul, potrivit legii din Israel).

Excursia se adresează în special studenților și tinerilor. Pentru familii va fi o mică modificare de tarif.

Ghidaj: Lector dr. Romulus Ganea / Lector dr. Emanuel Conțac


În copilărie, la școala duminicală fiind, am auzit că există „savanți care strică Biblia”, adică niște indivizi puși pe rele, oameni care, prin intermediul noilor traduceri apărute, subminează mesajul Scripturii.

O asemenea manevră ar fi insinuarea că „Marea Roșie” prin care au trecut evreii era de fapt o „Mare de Trestii”.

Când m-am făcut om mare am lepădat cele copilărești și am ajuns să citesc Scripturile veterotestamentare și în limba ebraică. Or, ceea ce numim noi „Marea Roșie” în Cornilescu este, în ebraică, yam-suf, adică „Marea de Trestii” sau „Marea Trestiilor”.

Bun, și atunci de ce zicem „Marea Roșie”?

Fiindcă așa spune „Septuaginta”: θάλασσα ἐρυθρά.

Mă îndoiesc că există vreo versiune în limba română care să spună „Marea Trestiilor” sau „Marea de Trestii”. Și totuși, dacă, în calitate de protestanți, suntem consecvenți cu principiul veritas hebraica, așa ar trebui să traducem.

Acestea fiind spuse, supun chestiunea atenției dvs. Vă invit să votați ce ați prefera. Știu deja rezultatul sondajului, dar mă simt dator să încerc Marea (Roșie!) cu degetul. :)


Preiau de pe pagina de FB a ITPB ultima postare publicată:

***

„Aduceți-vă aminte de mai marii voștri” (Evrei 13:7).

Institutul Teologic Penticostal a instituit de curând două fonduri de burse pentru studenți și masteranzi, după cum urmează:

5 burse „Trandafir Șandru”, acordate anual primilor cinci studenți, în funcție de rezultatele pe plan academic la nivel de licență

5 burse „Teodor Pandrea”, acordate anual primilor cinci masteranzi, în funcție de rezultatele pe plan academic.

Cuantumul unei burse este de 550 de euro/anual.

Cele două fonduri de burse poartă numele fondatorilor învățământului teologic superior penticostal: pastorul prof. T. Șandru a avut viziunea înființării ITP, iar prof. T. Pandrea a făcut eforturi susținute pentru a face posibilă acreditarea ITP.

Considerăm că instituirea acestor burse nominale reprezintă un mod potrivit de a ne arăta respectul și prețuirea față de moștenirea primită de la cei care au trudit pe ogorul învățământului penticostal în anii dificili ai perioadei de început.

Dacă vă numărați printre beneficiarii viziunii de care au fost însuflețiți profesorii Trandafir Șandru și Teodor Pandrea și doriți să contribuiți la extinderea fondului de burse prin donații, puteți folosi conturile ITPB afișate pe pagina noastră de internet.
http://itpbucuresti.ro/donatii

Vă rugăm să precizați în formularul de tranzacție fondul de burse pe care doriți să îl sprijiniți (Ex. „donație fond de burse T. Șandru”).


Vă propun spre lectură primul capitol din Geneza, în forma pe care mi-aș dori să o citesc eu într-o Biblie revizuită.

Nu pot explica acum fiecare schimbare. Mă interesează care este impresia generală pe care o lasă textul, nu discuția pe chichițe.

***

Geneza 1

1La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. 2Pământul era pustiu şi gol, și întuneric era peste faţa adâncului, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

3Dumnezeu a spus: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. 4Dumnezeu a văzut că lumina este bună; şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. 5Dumnezeu a numit lumina „zi”, iar întunericul l-a numit „noapte”. Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua întâi.

6Și Dumnezeu a spus: „Să fie o tărie în mijlocul apelor şi ea să despartă apele de ape!”

7Şi Dumnezeu a făcut tăria şi a despărţit apele care erau dedesubtul tăriei de apele care erau deasupra tăriei. Şi aşa a fost. 8Dumnezeu a numit tăria „ceruri”. Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a doua.

9Dumnezeu a zis: „Să se adune apele care sunt sub ceruri într-un singur loc şi să se arate uscatul!” Şi așa a fost. 10Dumnezeu a numit uscatul „pământ”, iar adunarea apelor a numit-o „mări”. Și Dumnezeu a văzut că este bine.

11Apoi Dumnezeu a spus: „Să odrăslească pământul verdeaţă: iarbă care face sămânţă, pomi roditori care să facă rod după soiul lor, cu sămânţă în rod, pe pământ.” Şi aşa a fost. 12Pământul a dat la iveală verdeaţă, iarbă care face sămânţă după soiul ei, şi pomi care fac rod cu sămânţă în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că este bine. 13Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

14Și Dumnezeu a spus: „Să fie nişte luminători în tăria cerului, ca să despartă ziua de noapte; și să fie semne pentru soroace și pentru zile şi ani 15şi să fie luminători în tăria cerurilor, ca să lumineze asupra pământului!” Şi aşa a fost.

16Și Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari ‒ luminătorul cel mai mare, spre cârmuirea zilei, şi luminătorul cel mai mic, spre cârmuirea nopții ‒ și stelele.

17Și Dumnezeu i-a aşezat în tăria cerului, ca să lumineze asupra pământului, 18să cârmuiască ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întuneric. Și Dumnezeu a văzut că este bine.

19Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

20Dumnezeu a spus: „Să mişune apele de vieţuitoare și vietăți înaripate să zboare deasupra pământului, pe fața tăriei cerurilor!” 21Dumnezeu a făcut creaturile cele mari şi toate vieţuitoarele târâtoare de care mişună apele, după soiul lor; a făcut şi orice vietate înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că este bine.

22Și Dumnezeu le-a binecuvântat, zicând: „Fiți rodnice, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; iar vietățile înaripate să se înmulţească pe pământ!” 23Și a fost seară, şi fost dimineaţă: ziua a cincea.

24Și Dumnezeu a spus: „Să dea la iveală pământul vieţuitoare după soiul lor: vite, târâtoare şi fiarele pământului, după soiul lor!” Şi aşa a fost. 25Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor și vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Și Dumnezeu a văzut că este bine.

26Apoi Dumnezeu a spus: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; ei să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se târăsc pe pământ.” 27Și Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a creat; parte bărbătească şi parte femeiască i-a creat.

28Și Dumnezeu i-a binecuvântat; şi Dumnezeu le-a spus: „Fiți rodnici, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste toate vieţuitoarele care se târăsc pe pământ!”

29Şi Dumnezeu a spus: „Iată v-am dat toată iarba care face sămânţă de pe faţa întregului pământ şi tot pomul care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră!”

30Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor celor care se târăsc pe pământ, care au suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.

31Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi, iată, erau foarte bune. Și a fost seară, şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.


Se încumetă cineva să traducă în română această poezie?

E scurtă, dar plină de miez. La poezie nu prea am talent, așa că aș lăsa pe cei care se pricep.

***

LOVE

George Herbert

LOVE bade me welcome; yet my soul drew back,
Guilty of dust and sin.
But quick-eyed Love, observing me grow slack
From my first entrance in,
Drew nearer to me, sweetly questioning
If I lack’d anything.

‘A guest,’ I answer’d, ‘worthy to be here:’
Love said, ‘You shall be he.’
‘I, the unkind, ungrateful? Ah, my dear,
I cannot look on Thee.’
Love took my hand and smiling did reply,
‘Who made the eyes but I?’

‘Truth, Lord; but I have marr’d them: let my shame
Go where it doth deserve.’
‘And know you not,’ says Love, ‘Who bore the blame?’
‘My dear, then I will serve.’
‘You must sit down,’ says Love, ‘and taste my meat.’
So I did sit and eat.


Recent vorbeam la Speranța TV despre combinația toxică dintre religie și politică. În România interbelică s-au văzut astfel de cocktailuri ideologice. Le vedem și acum în zonele controlate de separatiștii ruși.

Iată cum un stat ticălos nu se dă în lături să folosească religia pe post de liant ideologic.

Sursa AICI.


Trei cărți-document vor fi lansate la ITP în data de 24 martie 2015.

Intrarea liberă!

afis-lansare-carti-web

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,287 other followers