În 1 Cor. 3:5, textul lui Cornilescu spune: „Cine este Pavel? Şi cine este Apolo?” Aceasta este de fapt forma care se regăseşte în manuscrisele târzii (textul bizantin, preluat în Textus Receptus) În manuscrisele cele mai timpurii, ordinea apostolilor este inversată (Cine este Apolo? Şi cine este Pavel?)

Diferenţa, nesemnificativă în economia argumentaţiei (şi explicabilă prin influenţa v. 3:4), este totuşi utilă celor care vor căuta să afle care a fost ediţia greacă folosită de Cornilescu pentru a traduce NT.

Ediţia Scrivener (1894), de pildă, are ordinea „Pavel, Apolo”, pe când Tischendorf, Westcott-Hort şi N-A27 sau UBS4 au ordinea „Apolo, Pavel”.

Interesant este că în Segond ordinea e tot „Apolo, Pavel”; Cornilescu n-a tradus deci din franceză, cum susţin anumite voci.

Luther şi KJV, desigur, merg după textul lui Erasmus (Textus Receptus), cu ordinea care se găseşte şi la Cornilescu (ori NT 1648, Biblia 1688, Biblia 1795, NT 1857)