Capitolul 21 din Apocalipsa prezintă viziunea lui Ioan despre un cer şi un pământ noi. Acesta este cadrul în care se petrece coborârea Noului Ierusalim din cer de la Dumnezeu. Un glas ieşit din scaunul de domnie strigă: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!”

Cornilescu a tradus propoziţia grecească (idou hē skēnē tou theou meta tōn anthrōpōn) mot-à-mot, ajungând astfel să sugereze imaginea unui cort locuit de oameni, care se coboară de la Dumnezeu. Totuşi, termenul skēnē, care se traduce de regulă prin „cort”, are aici sensul de „reşedinţă, locuinţă”, iar verbul „a fi” trebuie subînţeles între theou şi meta. O traducere mai fidelă ar fi următoarea:

Iată, locuinţa lui Dumnezeu este acum între oameni! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui

Aşadar, textul nu vorbeşte despre un cort plin de oameni care coboară din cer, ci despre faptul că sosirea Noului Ierusalim înseamnă că Dumnezeu şi-a reinstalat reşedinţa între oameni (după o perioadă lungă în care oamenii au fost lipsiţi de prezenţa Lui)

P.S. Bartolomeu Anania se apropie mai mult de original cu formularea: „Iată locuirea lui Dumnezeu cu oamenii”. Alte traduceri redau şi mai bine ideea:

(NET) Look! The residence of God is among human beings.

(NIV) Now the dwelling of God is with men.

(NRS) See, the home of God is among mortals.

(NJB) Look, here God lives among human beings.

(NEB) Now at last God has his dwelling among men!