Ogarul Cerului goneşte mai iute decât îngerii, străbate întinderea cerului fără oprire. E pretutindeni fără răgaz, lumina nu pridideşte să-l ajungă din urmă. Sub paşii lui, soarele nu apune niciodată. În goană cutreieră cele şapte mări, dar nu atinge niciodată apa. Mai diafan decât o libelulă, îşi urmăreşte neabătut ţinta. E când porumbel, când ploaie de lumină, când atingere de miresme, când tunet de la un capăt al boltei la celălalt.

Ogarul Cerului caută fugarii plecaţi de-acasă, seminţele spulberate de viforul răzvrătirii, uşurătatea pufului de păpădie care dansează sinucigaş pe vânt. Caută pribegii în măruntaiele pământului, coboară pe trepte nevăzute către abisuri de catran, se ia la întrecere cu cerberii subpământeni. Dar nu muşcă, nu mârâie, nu-şi arată colţii. Ogarul Cerului nu sfâşie niciodată prada. Doar îi cheamă pe fugari din priviri acasă.

Ogarul Cerului intră în grotele sufletului fără teamă, cu ochii luminoşi, aducători de pace. Îi este răsuflarea caldă pentru cei prinşi de avalanşe. Când zac îngropaţi adânc sub nămeţi de frunze moarte, îşi sapă fără greş drum prin covorul de doliu al toamnei.

Prin galerii murdare, rămâne întotdeauna imaculat, mai alb decât hermina la ceas de iarnă. Trece neştiut peste noroaie, neatins, fără tropot, fără stropi. Se poartă lin pe deasupra abisului de ape înspumate.

Ogarul Cerului cunoaşte faţa nevăzută a Lunii, scăpărările stinse ale stelelor din spatele retinei. Amuşină fără greş vinovaţii, ochii lui sfredelesc până în măruntaie. Ogarul Cerului îşi goneşte prada şi o prăbuşeşte la pământ fără suflu. Şi atunci, se opreşte şi el, deloc obosit, şi-i şopteşte la ureche cuvinte care nu se pot spune.

Ogarul Cerului goneşte fără gonaci, urmează glasul unei trâmbiţe numai de el auzite. Numai el şi vânatul ştiu dincotro vin şi încotro se duc. Şi doar le auzi fiecăruia paşii fără urme. La chemarea lui fără glas, telegari de foc coboară din cer spre pământ şi înconjoară cetăţi sau ridică deasupra norilor de aramă sufletele celor obosiţi.

Ogarule fără odihnă, când te vei opri din alergare?

Ogarul cerului e fără vreme.

Ogarul cerului mă cheamă acasă.