În Coloseni 2:23 Sf. Apostol Pavel pune punct unei secţiuni consacrate demontării ereziei care bântuia printre credincioşii din Colose.

Cum detaliile privitoare la ea îi sunt cunoscute atât lui, cât şi destinatarilor, apostolul nu menţionează decât anumite elemente reprezentative (vezi postarea din 12 martie a.c.).

Versetul final al cap. 2 nu este foarte limpede în româneşte. Termenul ethelothrēskia, care înseamnă „religie/religiozitate autoimpusă” sau „religie creată pe cont propriu”, a fost tradus de Cornilescu prin „închinare voită”, ceea ce nu spune prea multe.

Termenul tapeinofrosunē, care înseamnă „smerenie, umilinţă”, apare de 3 ori în această epistolă. De două ori are conotaţie negativă (2:18, 2:23) şi o dată conotaţie pozitivă (3:12). Prin urmare, în primele cazuri termenul trebuie pus între ghilimele (pentru a arăta că nu este smerenie în duh creştin).

Partea de final a versetului nu este deloc clară în româneşte: ce înseamnă că toate aceste elemente („închinarea voită, smerenia şi asprimea faţă de trup) nu sunt de niciun preţ „împotriva gâdilării firii pământeşti”?

Pavel spune de fapt că ele nu au valoare în a împiedica răsfăţarea firii pământeşti.

Prin urmare, versetul ar putea fi tradus astfel:

Acestea au într-adevăr o aparenţă de înţelepciune, prin devoţiune autoimpusă şi „umilinţă”, prin regimul necruţător aplicat trupului, dar sunt fără valoare în a împiedica răsfăţarea firii pământeşti.

Zice Bartolomeu Anania:

ele au, într-adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, cu a lor „religiozitate-în-sine”, cu a lor „smerenie-de-bunăvoie”, cu a lor „necruţare-a-trupului”, dar nu au nici un preţ, nici măcar pentru mulţumirea trupului.

Aşadar, ethelothrēskia = „religiozitate-în-sine” !?

tapeinofrosunē = „smerenie-de-bunăvoie” !?

Cât despre „nici măcar pentru mulţumirea trupului”, traducerea este jenantă, ca şi nota explicativă care o însoţeşte: „Ultima frază a acestui verset implică enorme dificultăţi de traducere, iar experţii secolului nostru încă n-au realizat un acord.” (Pesemne, până la realizarea acordului, traduce fiecare absolut cum socoteşte de cuviinţă).