A doua parte a v. 1 Cor. 13:8, în traducerea Cornilescu, spune apăsat: „Proorociile se vor sfîrşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfîrşit.”

În greacă textul sună un pic altfel, graţie unui marcator condiţional (eite) care poate fi tradus cu „dacă”, „fie” sau „cât despre” şi care înmoaie un pic duritatea formulării româneşti. Structura textului se prezintă în felul următor:

Cât despre (eite) prorocii, vor fi desfiinţate; cât despre (eite) limbi (i.e., darul limbilor), vor înceta; cât despre (eite) cunoaştere (supranaturală, prin Duhul?), va fi desfiinţată.

Pavel selectează doar o parte din darurile supranaturale de care erau interesaţi corintenii (probabil pe cele mai spectaculoase), dar lista lui nu este menită ca o prezentare exclusivă a darurilor care vor înceta, atunci când va veni „ce este desăvârşit”. Prezenţa lui eite (rămas netradus la Cornilescu) sugerează că Pavel şi-a ales doar ce a considerat relevant pentru interesul corintenilor.

Traducerea Bartolomeu Anania redă destul de bine versetul, cu precizarea că termenul „ştiinţă” induce în eroare, fiindcă în 13:2 asocierea cu mysteria (taine) trimite la o cunoaştere specială (mistică), nu la „ştiinţă” ca disciplină tehnică.

Fie ele profeţiile: pieri-vor; fie ele limbile: înceta-vor; fie ea ştiinţa: pieri-va.

Interesantă este şi formularea din NEB:

Are there prophets? their work will be over. Are there tongues of ecstasy? they will cease. Is there knowledge? it will vanish away.

Reclame