În versiunea Cornilescu, Fil. 1:22 sună astfel: Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg.

Expresia „face să trăiesc” traduce (eronat) grecescul touto moi karpos ergou, care, poate fi redat (literal) astfel: aceasta pentru mine [înseamnă] rod al muncii.

Genitivul karpos ergou se numeşte „genitiv atribuit” (şi exemplifică doar una dintre cele aproape 30 de valori pe care le poate avea genitivul în limba greacă). Un astfel de genitiv se traduce cu „muncă rodnică”, ceea ce înseamnă că versetul trebuie redat astfel:

Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, aceasta înseamnă pentru mine o lucrare rodnică şi nu ştiu ce prefer.

Vezi, spre comparaţie, şi următoarele traduceri:

(NET) Now if I am to go on living in the body, this will mean productive work for me

(NIV) If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me

(NRS) If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me

P.S.

Trebuie spus că versetul implică o problemă de sintaxă, iar traducerile ortodoxe (de la Galaction la Bartolomeu Anania) interpretează construcţia condiţională astfel: Dacă a trăi… înseamnă a lucra şi a avea rod… atunci

Totuşi, Pavel nu pune sub semnul îndoielii rodnicia lucrării sale; dimpotrivă, el este sigur că rămânerea în trup înseamnă [în mod cert] o lucrare roditoare, de aceea mai potrivit ar fi să interpretăm textul astfel:

Dacă… este să trăiesc în trup… atunci aceasta înseamnă o lucrare roditoare…