Versetul din Ioan 1:13 este extrem de enigmatic. Asta nu m-a împiedicat să-l învăţ pe de rost încă de la 10-12 ani, când eram interesat aproape exclusiv de ultima parte a versetului („născuţi din Dumnezeu”), nu de începutul lui. Acum, când reflectez mai bine asupra lui, mi se pare surprinzător că nu m-am întrebat mai devreme ce înseamnă „născut din sânge” şi ce înseamnă „voia firii lor”.

Să o luăm pe rând.

1) „Născut nu din sânge” (ouk ex haimatōn eggenēthēsan) este o expresie tipic semitică, în care „sângele” (în greacă, la plural, nu la singular) face referire la „ascendenţa biologică”. Este un alt mod de a vorbi despre „părinţi” şi procesul zămislirii fizice. În perioada dinainte de scrierea NT exista concepţia că sângele are un rol extrem de important în evoluţia fătului. Un exemplu provine chiar din cartea necanonică „Înţelepciunea lui Solomon” 7:2, care spune:

Înfiripat cu trupul în pântecele mamei, / m-am închegat în sânge de-a lungu-a zece luni / plecând dintr-o sămânţă de om şi de plăcere, / învecinată somnului (trad. Bartolomeu Anania)

Revenind la Ioan, prologul spune că cei care L-au primit pe Isus ca Hristos (Mântuitor) s-au născut la o nouă viaţă. O astfel de naştere nu ţine de latura trupească, de ascendenţa biologică.

2) „Nici din voia firii lor” (oude ek thelēmatos sarkos) nu se referă la „voinţa firii celui născut”, ci face referire la instinctul sexual (thelēma sarkos). Textul spune deci că cei care l-au primit pe Hristos nu s-au născut în urma unui impuls carnal (cum se întâmplă în cazul naşterii obişnuite), ci s-au născut din Dumnezeu (cap. 3 din Ioan ne va spune mai multe, arătând rolul Duhului în acest proces).

3) „Nici din voia vreunui om” (oude ek thelēmatos andros) poate fi înţeles în mod specific ca o referire generală la decizia unui om de a avea un copil, fie la decizia specifică a soţului. Cu alte cuvinte, cei născuţi din Dumnezeu nu s-au născut fiindcă aşa a vrut cineva (în maniera în care ar dori un om să procreeze) sau fiindcă aşa a plănuit, ci ţine de bunătatea suverană a lui Dumnezeu (care le-a dăruit înfierea tuturor celor ce au crezut).

Soluţia lui Bartolomeu Anania nu e prea fericită în acest caz

cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut.

Mai explicite mi se par, de exemplu, următoarele versiuni

(NEB) …not born of any human stock, or by the fleshly desire of a human father, but the offspring of God himself.

(NET) children not born by human parents or by human desire or a husband’s decision, but by God.

(TEV) They did not become God’s children by natural means, that is, by being born as the children of a human father.