Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijelaţii aceia!

La cine face referire apostolul Pavel când vorbeşte de „scrijelaţii aceia”? În româneşte, verbul „a scrijeli” se defineşte astfel: A SCRIJEL//Í ~ésc tranz. 1) (obiecte) A tăia la suprafaţă cu o unealtă ascuţită. 2) (imagini) A reprezenta prin tăiere (pe suprafaţa unui obiect). [Var. a scrijela] /Din scrijea

După definiţie, ai impresia că se referă la persoane care se tatuează scrijelindu-şi mesaje ori simboluri pe corp. Avem deci de-a face cu recomandarea de a evita asocierea cu astfel de persoane? Să vedem ce spune originalul – blepete tēn katatomēn.

Verbul blepō înseamnă „a vedea” sau, în acest caz, „a fi atent”, „a avea grijă la”.

Substantivul katatomē înseamnă „mutilare” şi aici are sensul de „cei care se mutilează”.

Dar, cine sunt aceştia „care se mutilează”?

Versetul care urmează (3:3) conţine cheia interpretării. Pavel spune: „Căci cei tăiaţi împrejur [peritomē] sîntem noi, cari slujim lui Dumnezeu…” Contextul arată clar că „cei care se mutilează” sunt „cei care se circumcid” (iudeo-creştini), deşi Pavel nu foloseşte termenul consacrat (peritomē), ci unul ironic-zeflemisitor (katatomē). Avem aşadar de-a face cu unul dintre numeroasele jocuri de cuvinte intraductibile, din NT.

Ideea lui Pavel este limpede: pentru credincioşii dintre Neamuri, circumcizia nu mai are nicio relevanţă. Dimpotrivă, în lumina revelaţiei aduse de Hristos, acest obicei echivalează cu o mutilare.

Bartolomeu Anania încearcă să păstreze jocul de cuvinte, dar fără succes:

Păziţi-vă de’mprejurul tăierii (katatomē = împrejurul tăierii?!). Noroc cu nota de subsol care ne lămureşte ce e cu „împrejurul tăierii” şi cu „tăierea-mprejur”.

Traducerile englezeşti redau corect ideea:

(NET/NRS) Beware of those who mutilate the flesh!

(NIV) Watch out for […] those mutilators of the flesh.

(TEV) Watch out for those […] who insist on cutting the body.

(NEB) introduce şi o explicaţie în text, pentru a transmite ceva din spiritul îndemnului: Beware of those who insist on mutilation – “circumcision” I will not call it;