O scurtă notă de critică textuală! Nu citiţi mai departe decât dacă sunteţi preocupaţi de chestii plicticoase!

În versiunea Cornilescu II (1923-2924) şi în traducerile ortodoxe, textul din 1 Cor. 6:20 sună cam în felul următor: Proslăviţi pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sînt ale lui Dumnezeu.

În cele mai vechi manuscrise ale NT, textul original sună astfel: „Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru” şi se potriveşte mai bine cu firul argumentativ paulin. Pavel vorbeşte în cap. 6 despre imoralitate sexuală (porneia), face o discuţie despre trup, deci este firesc să încheie cu un astfel de îndemn, despre trăirea sfântă în trup. Cuvintele scrise cu bold şi italic sunt o glosă inserată mai târziu de către un scrib şi niciuna dintre ediţiile critice moderne ale NT nu consideră parte din textul original.

Interesant este că în versiunea Cornilescu III (1931) aceste cuvinte nu mai apar. Textul sună astfel: slăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru. Iată deci că şi Cornilescu a folosit o ediţie critică modernă atunci când a făcut revizuirea textului său. Un text similar (fără glosa explicativă) se întâlneşte în versiunea catolică (2002). Inutil să mai adaug, Bartolomeu Anania, deşi susţine că a urmat textul critic, este fidel tradiţiei bizantine şi include glosa.