ananiaÎncă de la primele studii comparate asupra traducerilor NT în limba română, am nutrit bănuiala că revizuirea NT din 1979 a fost făcută extrem de neglijent, fără grija cuvenită unei sarcini de asemenea anvergură. Am găsit astăzi în Memoriile lui Valeriu Anania confirmarea intuiţiilor avute acum mai bine de doi ani. Citez din capitolul „O nouă versiune românească a Bibliei”, p. 649.

Patriarhul Iustin Moisescu, fost profesor de specialitate, se mărginise să ceară revizuirea Noului Testament de către trei profesori teologi, dintre care doi universitari, sub coordonarea directorului Institutului Biblic, care eram eu. Aşa se face că în biroul meu de editor a trebuit să moderez câteva reuniuni ale celor trei, care îşi prezentau porţiunile lucrate acasă, spre a ajunge la un acord. Atunci am constatat cu stupoare că nimeni nu propunea o confruntare cu originalul grecesc, indispensabil într-o asemenea muncă. Mai mult, unul din ei îşi adusese TOB-ul (Traduction Œcumenique de la Bible) şi se căznea să traducă, silabisind din franceză.

Nu ştiu de ce Bartolomeu Anania scrie doar de trei revizori. Din ceea ce ştiu eu, la revizuirea din 1979 au participat pr. prof. C. Corniţescu, pr. Ioan Mircea, pr. prof. Nicolae Petrescu şi pr. prof. Dumitru Radu. Dintre cei menţionaţi, numai Ioan Mircea n-a fost profesor universitar.

Una peste alta, am devenit foarte curios să ştiu cine era atât de tambour de livre încât ne pouvait de TOB, după cum altădată Calypso ne pouvait d’Ulysse!