Apostolul Pavel face dovada unei gândiri echilibrate în privinţa căsătoriei, în 1 Corinteni 7. Câteva  idei generale:

1) În principiu, apostolul este conservator şi pledează pentru rămânerea în starea în care l-a „prins” întoarcerea la Hristos pe om (căsătorit, necăsătorit, sclav, liber, circumcis, necircumcis).

2) În privinţa căsătoriei, îşi manifestă clar preferinţa pentru rămânerea în celibat (sau văduvie sau „necăsătorie”).

3) Are grijă să echilibreze perspectiva foarte bine, recomandând în numeroase rânduri căsătoria.

În pregătirea unui referat despre 1 Cor. 36-38, am făcut o sistematizare a gândurilor pauline despre căsătorie/necăsătorie, aşezându-le în tabel. În stânga este pledoaria pentru necăsătorie, în drepta este cea pentru căsătorie.

Am omis secţiunea 36-38. Chiar şi fără ea, prima impresie pe care o ai, când îţi arunci privirea peste tabel, este de mult discernământ duhovnicesc. Vă puteţi convinge şi singuri.

paul

Foto: Un Sf. Pavel „medieval”, având în dreapta două cărţi într-un format care nu exista în antichitate. Masa la care scrie pare şi ea destul de „modernă”.

v. 1

Bine este pentru om să nu se “atingă” de femeie

(=Bine este pentru om să nu se căsătorească)

dar din cauza imoralităţii, fiecare să-şi aibă propria soţie

v. 2

fiecare femeie să-şi aibă soţul ei

soţul să-i dea soţiei “datoria”

v. 3

la fel şi soţia [să-i dea] soţului

nu vă lipsiţi unul pe altul

v. 5

v. 7

vreau ca toţi oamenii să fie ca mine

(=necăsătoriţi)

v. 8

e bine pentru ei [necăsătoriţi şi văduve] dacă vor rămâne ca mine

dar dacă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească

v. 9

mai bine să se căsătorească decât să “ardă”

v. 11

dacă se desparte [femeia]( să rămână necăsătorită [agamos]

sau să se împace cu soţul

v. 11

v. 27

Eşti fără soţie? Nu căuta soţieÅ

dar dacă te însori, nu greşeşti

v. 28

iar fecioara, dacă se mărită, nu greşeşte

v. 32

Vreau ca voi să fiţi fără griji

(=deci necăsătoriţi)

v. 35

aceasta o spun spre folosul vostru […]

având în vedere ce este cuviincios [euschemon] şi

devoţiunea constantă faţă de Domnul, fără distrageri [aperispastōs]

[Văduva] este liberă să se mărite cu cine vrea

v. 39

v. 40

mai fericită este [văduva] dacă rămâne astfel