Vine şi capitolul 3 din 1 Corinteni. Am căutat să conturez paragrafele în funcţie de logica paulină. De asemenea, uneori topica urmează fidel originalul grecesc fiindcă aşa cere legătura dintre propoziţii. Încerc să nu-i agresez prea tare pe cititori printr-un lexic modern, dar nici să arhaizez textul în mod nejustificat.

1 Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci ca unor oameni carnali, ca unor copilaşi în Hristos. 2 Cu lapte v-am hrănit, nu cu hrană tare, căci n-o puteaţi accepta. Ba încă nici acum nu puteţi, 3 fiindcă tot carnali sunteţi. Când între voi există invidie şi ceartă, nu sunteţi voi carnali şi nu trăiţi în manieră omenească? 4 Când unul spune: „Eu sunt al lui Pavel”, iar altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteţi voi oameni şi nimic mai mult? 5 Căci cine este Apolo? Şi cine este Pavel? Slujitori prin care aţi crezut, după cum a dat Domnul fiecăruia. 6 Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. 7 Prin urmare, nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu are vreo importanţă, ci Dumnezeu, care face să crească. 8 Cel care sădeşte şi cel care udă sunt una, dar fiecare îşi va primi propria răsplată după strădania sa. 9 Căci noi suntem împreună-lucrători în slujba lui Dumnezeu; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.

10 După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu am aşezat temelia ca un meşter-zidar înţelept, şi altul zideşte în continuare. Însă fiecare să ia seama cum zideşte. 11 O altă temelie nu mai poate nimeni să aşeze decât cea pusă, care este Isus Hristos. 12 Dacă cineva zideşte pe temelie aur, argint, pietre preţioase, lemn, fân, paie, 13 lucrarea fiecăruia se va arăta limpede, căci Ziua o va da pe faţă, fiindcă manifestarea ei va fi însoţită de foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 14 Dacă lucrarea cuiva va rămâne cum a fost zidită, acela va primi o răsplată. 15 Dacă lucrarea cuiva va fi arsă, acela va fi păgubit, dar va fi mântuit, ca prin foc.

16 Nu ştiţi că voi alcătuiţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? 17 Dacă cineva nimiceşte templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.

18 Nimeni să nu-şi facă iluzii: dacă socoteşte cineva că este înţelept între voi, în veacul aceasta, să se facă neghiob, ca să devină înţelept. 19 Căci înţelepciunea lumii acesteia este o neghiobie în ochii lui Dumnezeu. Căci este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în şiretenia lor” 20 şi iarăşi: „Domnul cunoaşte uneltirile celor înţelepţi, ştie că sunt deşarte”. 21 Aşa că nimeni să nu se laude cu oamenii. Căci toate sunt ale voastre: 22 fie Pavel, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele prezente, fie cele viitoare. Toate sunt ale voastre, 23 voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.