În Biblia sinodală 1988, capitolul Genesa 21 este numerotat cu 19, iar v. 1 este de fapt o preluare (eronată) a versetului Iosua 19:1. Îmi poate confirma cineva dacă această greşeală se regăseşte şi în ediţia 1982 sau în ediţiile sinodale ulterioare celei din 1988?

Mulţumesc.