Astăzi (9 iulie) pastor lector drd. Ioan Brie a susţinut teza de doctorat cu titlul Secretul mesianic în Evanghelia lui Marcu, realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Hans Klein, decanul Departamentului de Teologie Protestantă – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Doctoratul a fost susţinut la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca.

În urma susţinerii, Ioan Brie a primit titlul de doctor în Teologie, cu distincţia „magna cum laude”.

DSCF4029

Foto: Membrii comisiei care au evaluat teza. De la stânga la dreapta: prof. univ. dr. Stelian Tofană (Babeş-Bolyai, Cluj), prof. univ. dr. Elek Rezi (rectorul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca), prof. univ. dr. Hans Klein (Departamentul de Teologie Protestantă, Univ. „Lucian Blaga, Sibiu), conf. univ. dr. Ioan Tipei (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti) şi prof. univ. dr. Zsolt Geréb (Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca).

DSCF4039

Foto: Ioan Brie răspunde întrebărilor venite din partea membrilor comisiei.

Coordonatorul tezei, prof. univ. Hans Klein, este unul dintre bibliştii de seamă ai spaţiului românesc, membru al SNTS şi autor, între altele, al unui amplu comentariu – Das Lukasevangelium – din seria Kritischer-Exegetischer Kommentar über das Neue Testament (KEK), publicată de Vandenhoeck & Ruprecht.

Felicitări colegului Ioan Brie şi mult succes în proiectele de cercetare pe care le va întreprinde de acum încolo.