Uitându-mă astăzi în textul din Matei 6:19-34 m-am pomenit întrebându-mă de unde a luat Cornilescu verbul „a ţese” în legătură cu crinii din Matei. 6:28.

În textul grecesc sunt folosite două verbe: kopiao şi netho. Primul apare de 23 de ori în NT, al doilea este un hapax (apare o singură dată). Dar ce înseamnă ele?

Kopiao înseamnă „a trudi”, iar netho înseamnă „a toarce”. Crinii nici nu trudesc, nici nu torc.

Segond nu ne poate ajuta: ils ne travaillent ni ne filent (=nici nu lucrează, nici nu torc).

Poate n-ar strica să verificăm nişte ediţii mai vechi ale Bibliei, să vedem dacă nu apare aşa ceva prin ele. Sau o fi o inovaţie a traducătorului.

P.S. 20 sept. Am observat în aparatul critic NA27 că într-un manuscris apare, ca variantă, verbul xaino, care însă are sensul de „a dărăci” (în special lâna).