Pe 25 februarie, Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc a hotărât realizarea a două importante instrumente de cercetare: un Dicţionar de Teologie Ortodoxă şi un Dicţionar Biblic Ortodox.

Dicţionarul de Teologie Ortodoxă va fi elaborat de o echipă coordonată de pr. prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad. Potrivit unui articol publicat pe www.basilica.ro, dicţionarul de teologie va fi împărţit în patru secţiuni: 1) Terminologie teologică ortodoxă, 2) Curente teologice ortodoxe, 3) Personalităţi teologice şi 4) Şcoli teologice;

Ca biblist, semnalez mai ales proiectatul Dicţionar Biblic Ortodox, care va fi realizat de o echipă de teologi (ortodocşi) coordonaţi de prof. univ. dr. Petre Semen, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi. Într-o declaraţie dată ziarului Lumina, pr. prof. Petre Semen deplânge lipsa unui astfel de instrument de lucru ortodox, în contextul apariţiei pe piaţa de carte a unor importante lucrări de referinţă realizate de cercetători din afara spaţiului ortodox:

Se ştie de asemenea că în ultimii ani s-au realizat de către unele edituri Concordanţe biblice destul de reuşite, comentarii şi dicţionare, dar, din păcate, învăţăturile creştine ortodoxe nu se regăsesc în acestea încât s-ar impune cu stringenţă realizarea, pentru început, a unui Dicţionar Biblic Ortodox în care profesorii de teologie dimpreună cu preoţii şi profesorii de religie să afle un real instrument de lucru în abordarea exegetică, omiletică şi catehetică a textelor biblice.

În acelaşi articol din ziarul Lumina citim că Dicţionarul „va fi util preoţilor pentru a-şi contura o mai pertinentă fundamentare biblică a predicilor şi catehezelor în vederea contracarării prozelitismului sectar, foarte virulent, care, după cum se ştie, face misiune aproape exclusiv cu textele biblice.” Mai aflăm că se doreşte ca „Dicţionarul să fie un instrument specific ortodox, a cărui utilitate să se regăsească mai ales în spaţiul misiunii ortodoxe.” Cei familiarizaţi cu vocabularul ortodox vor înţelege că „misiune” înseamnă, în context românesc, aducerea la dreapta credinţă a membrilor celorlalte confesiuni creştine.

Fac aici precizarea că un foarte polemic (=antisectar) Dicţionar al Noului Testament a publicat deja pr. prof. Ioan Mircea. Din păcate, cartea respectivă este imposibil de utilizat, fiindcă informaţiile incluse, când nu sunt banale, sunt cam îndoielnice sub raport ştiinţific. În plus, multe dintre articole sunt „ajustate” ca să se armonizeze cu teologia ortodoxă.

Una peste alta, mi se pare absolut îmbucurător că B.O.R. (din raţiuni polemice sau de altă natură) se dedică studierii temeinice a Sfintei Scripturi. Nu e prima dată când se întâmplă aşa ceva în istoria României. Zelul antiprotestant al lui Galaction l-a determinat să se apuce cu sârg de traducerea Scripturii. Rezultatul a fost traducerea în premieră (pentru ortodoxia românească) a VT din ebraică.