Augustin, cu ironie, despre multitudinea traducerilor Bibliei în latină, pe vremea lui:

Cei care au tradus Scripturile din limba ebraică în cea elină pot fi număraţi pe degete; traducătorii latini sînt însă nenumăraţi. Aceasta, deoarece, după cum i-a ajuns cuiva în mînă un codice în primele timpuri ale credinţei şi după cum i se părea că are o cît de mică pricepere în fiecare din cele două limbi, a luat îndrăzneala de a traduce.

(De doctrina christiana II.36)