Principesei Maria Callimachi

Str. Batişte 38

Buc.

<scris cu pix, mai recent: de la tante Ralu>

Paşte, 20 aprilie 1941

Dragă Maria,

Mii de salutări calde pentru frumoasa sărbătoare a Paştilor. În ciuda răzvrătirii tot mai accentuate a acestei omeniri păcătoase faţă de Dumnezeu, Creatorul şi Binefăcătorul ei, bunătatea lui Dumnezeu şi mila lui nu ne lipsesc. Domnul Isus Hristos este acelaşi mereu, nu doreşte moartea veşnică a păcătosului, ci îl cheamă la pocăinţă. Marele său dar de iertare şi de viaţă veşnică, ce l-a costat atât de mult, ne este încă oferit fără plată, nu trebuie decât să ne recunoaştem pierduţi, să-l luăm şi să mulţumim. El, preaiubitul Mântuitor, este cel care a plătit datoria noastră, sângele lui scump ne spală de orice întinăciune, prin moartea sa ispăşitoare ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl. Dacă Domnul Isus Hristos este cu adevărat mântuitorul nostru personal, atunci Dumnezeu Tatăl ne iartă, ne dă viaţă veşnică şi ne acceptă ca să fim copii ai Lui. A Lui să fie toată gloria. Iată vestea bună pe care ne-o aduc şi ne-o repetă în fiecare an frumoasele sărbători de Paşti.

Şi tu, dragă soră, acceptă-l pe Mântuitorul Isus Hristos ca Mântuitor personal, învaţă să-l cunoşti şi să ai această unitate cu El care va umple inima de bucurie, de pace şi de fericire, chiar în aceste vremuri de mari tenebre şi încercări.

Dragă Maria, îţi trimit un suvenir care a aparţinut mamei mele. Este o cărticică de piatră pe care să o pui pe biroul personal. De fiecare dată când o vei privi, aminteşte-ţi de cea care te iubea şi pe care tu o iubeai. Fie ca amintirea plină de lumină, de bunătate şi de iubire să te înconjoare şi să te întărească.

Sora ta,

Rallou

Mai jos, paginile 1 şi 4 ale scrisorii, în facsimil.