Intuiţiile mele privind teza de doctorat a dlui Ioan Ceuţă (Dumnezeirea Domnului Isus Hristos, Bucureşti, Editura Lumina Evangheliei, 2000, 246 pagini) s-au adeverit. Citind astăzi mai pe îndelete din prima parte a cărţii, am descoperit că aproximativ 30 de pagini sunt copiate din cartea prof. Isidor Mărtincă, Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu: curs de cristologie, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000, 478 p.

Fac precizarea că n-am avut timp să termin verificarea în amănunt. După estimarea mea, numărul de pagini copiate din lucrarea profesorului catolic trece de 40. Dat fiind că textul prof. Isidor Mărtincă nu are foarte multe note, partea copiată a fost „împănată” cu diverse note fictive. Notele originale au fost, desigur, păstrate.

Textul plagiat este inserat în calupuri, după cum urmează:

Prima secţiune plagiată este cuprinsă între p. 12–26 (paginile 241–255 din cartea prof. Mărtincă).

A doua secţiune plagiată este cuprinsă între p. 33–45 (paginile 255–267 din cartea prof. Mărtincă).

A treia secţiune plagiată este cuprinsă între p. 60–65 (paginile 268–278 din cartea prof. Mărtincă).