Teza de doctorat a pastorului şi lectorului universitar Ioan Brie, Secretul mesianic în Evanghelia după Marcu – Rezolvarea unei enigme biblice, susţinută în anul 2009 la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, a fost publicată recent la Editura Universității din Oradea.

Un fragment din textul introductiv al cărţii:

Până în secolul al XIX-lea s-a crezut că Evanghelia lui Marcu este o abreviere a Evangheliei lui Matei, motiv pentru care nu s-a bucurat de un prea mare interes din partea teologilor. În secolul al XIX-lea cercetarea teologică a stabilit că Marcu este cea mai veche evanghelie şi că Matei şi Luca au folosit textul marcan în redactarea propriilor evanghelii. Odată cu stabilirea priorităţii Evangheliei lui Marcu faţă de celelalte evanghelii, interesul faţă de studiile marcane a crescut exponenţial. Marcu îşi scrie evanghelia ca membru al comunităţii creştine şi pentru comunitatea creştină. Coordonata centrală a Evangheliei lui Marcu este hristologia. Preocuparea esenţială a lui Marcu este să ofere răspunsul corect la întrebarea cine este Isus. Încă din primele cuvinte ale evangheliei sale, Marcu anunţă că Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu (Marcu 1:1). Pe parcursul evangheliei, Marcu urmăreşte cu consecvenţă să aprofundeze sensul mesianismului lui Isus şi al filiaţiei sale divine. Unul dintre elementele majore specific marcane, cu ajutorul căruia Marcu pune în evidenţă identitatea şi destinul lui Isus, este motivul secretului mesianic.
Obiectul tezei de doctorat Secretul mesianic în Evanghelia lui Marcu este să identifice şi să aprofundeze motivul secretului mesianic marcan, să stabilească sensul secretului mesianic, funcţia teologică pe care motivul secretului o are în cadrul teologiei narative marcane, precum şi modul în care motivul secretului mesianic contribuie la conturarea hristologiei evangheliei a doua.

Alte detalii AICI