Joi şi vineri (28-29 octombrie 2010) vor fi două zile pline pentru mine, întrucât voi fi la Iaşi, la Simpozionul Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească”, organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice„Monumenta linguae Dacoromanorum”, împreună cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi şi Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România.

Programul simpozionului (vezi AICI) este foarte încărcat. Vor fi 59 de comunicări, distribuite pe patru secţiuni:

  1. Problematica filologică
  2. Problematica traductologică
  3. Hermeneutică biblică
  4. Istoria receptării textelor sacre

Subsemnatul va prezenta şi el un referat, la secţiunea „Problematica traductologică” (vezi mai jos).

În programul simpozionului sunt anunţate încă două referate susţinute de cercetători evanghelici: conf. univ. dr. Marius Cruceru (Universitatea „Emanuel” din Oradea), cu referatul Receptarea cărţii Iacov în mediul evanghelic românesc, probleme de interpretare a epistolei pe care Luther a numit-o „de paie” şi drd. Alina Elena Coclici (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava), cu referatul Limbajul evanghelic – trăsături, norme.