Citesc cu mult interes fragmente din cartea Perspectives on Spirit Baptism

Care este ideea cărţii?

Cinci teologi din cinci tradiţii diferite (baptistă, penticostală, carismatică, wesleyană, catolică) discută conceptul de „Spirit Baptism” (pe care îl las netradus).

Am citit introducere cărţii şi jumătate din expunerea teologului catolic. Sunt uluit de măiestria cu care au navigat catolicii chestiunea spinoasă a integrării acestei experienţe în complexa lor teologie!

Ce citesc în răspunsul dat de wesleyan la referatul catolicului:

„Chiar şi o lectură în treacăt a prezentării Dr. Del Colle ar demonstra că, în general, Biserica Romano-Catolică a întrecut de departe celelalte comunităţi ecleziale în formularea unei călăuziri teologice solide cu privire la chestiunea penticostală/carismatică. Foarte devreme, cercetători catolici de frunte au fost atinşi de această înnoire şi atraşi pentru a oferi călăuzire teologică – între cei mai importanţi fiind cardinalul Léon Joseph Suenens al Belgiei, unul dintre cei patru moderatori ai Conciliului Vatican II! Eu provin din context „Southern Baptist”. Când au început revărsările carismatice în anii ’70, eram cât se poate de nesofisticaţi în răspunsurile noastre. Eram intrigat la culme de ironia uşurinţei cu care tradiţiile conservatoare asimilau înnoirea, prin contrast cu haosul de la noi, baptiştii. Un volum precum cel de faţă ar fi trebuit să apară de mult.”

Foto: cardinalul Suenens (1904-1996) unul dintre principalii suporteri ai înnoirii carismatice în catolicism.

Even a cursory reading of Dr. Del Colle’s presentation would demonstrate that, in general, the Roman Catholic Church far excelled the other ecclesial communities in providing sound theological guidance on the Pentecostal/Charismatic question. Early on, leading Catholic scholars were touched by the renewal and tapped for theological guidance—not the least of which was Léon Joseph Cardinal Suenens of Belgium, one of the four moderators of the Second Vatican Council! My background is Southern Baptist. When Charismatic outpourings began in our midst in the 1970s, we were notoriously unsophisticated in our response. I was completely intrigued by the irony of the ease in which the high church traditions assimilated the renewal in contrast to the chaos among us Baptists. A volume such as this one is long overdue!

Editorul volumului (apărut în 2004) este C. O Brand. Au contribuit cu articole: R. D. Colle, H. R. Dunning, L. Hart, S. M. Horton, şi W. C. Kaiser Jr.

Publicitate