Pe 1 februarie îl anunţam pe amicul meu, Ruben Ologeanu, că Old Testament Themes a ieşit de sub tipar. I-am făcut, se vede treaba, o surpriză plăcută. Cum era şi firesc, a anunţat-o pe blogul lui (Teologeanu).

Îmi permit să dau şi eu mai departe sfară în ţară, preluând textul de prezentare de pe site-ul Editurii Logos.

TITLUL ORIGINAL: Old Testament Themes

AUTOR:
William Dyrness şi-a luat licenţa în teologie în Statele Unite, după care şi-a continuat studiile în Europa (BA, Wheaton College; BD, Fuller Theological Seminary; DThéol, Universitatea din Strasbourg; Doctorandus, Universitatea Liberă, Amsterdam; studii post-doctorale la Universitatea Cambridge, Marea Britanie). Are o experienţă de peste 30 de ani în învăţământ şi a predat în Statele Unite, Filipine, Kenya şi Coreea de Sud. După terminarea studiilor post-universitare în Europa, a lucrat mai mulţi ani ca misionar în ţări din lumea a treia. Este autorul a numeroase lucrări şi articole de specialitate. Din 1990 şi până în prezent este profesor de teologie şi cultură la Fuller Theological Seminary, SUA (al cărei decan a fost între 1990-2000). Totodată, din 2000 este slujitor ordinat în Biserica Prezbiteriană.

TRADUCĂTOR: Ruben Ologeanu

SUBIECT: Introducere în teologia biblică a VT prin prisma principalelor teme teologice ale acestuia.

REZUMAT:

Creştinii au tendinţa să neglijeze cărţile VT, poate cu excepţia Psalmilor, Proverbelor şi a unor cărţi profetice. Deşi această stare de lucruri poate fi explicată prin importanţa acordată Persoanei şi lucrării lui Hristos, consecinţele negative sunt inevitabile: fără cunoaşterea şi înţelegerea VT pierdem o mare parte din sfera de cuprindere a revelaţiei de Sine a lui Dumnezeu şi, în consecinţă, avem o imagine incompletă despre scopurile şi planurile Lui. În plus, predicatorii şi misionarii care îşi bazează întreaga pregătire pe NT nu au cum să-i dea Cuvântului lui Dumnezeu întreaga sa putere. Nu în ultimul rând, pierdem puntea de legătură dintre Biblie şi viaţa obişnuită, cea din „casă şi în piaţă”, unde putem cunoaşte dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu în termeni concreţi. Fără VT, pierdem înţelegerea adecvată a locului individului în familie, în comunitate şi în stat, precum şi a stilului de viaţă dat de Dumnezeu poporului Său.

Teme alte teologiei VT ne propune un demers introductiv în teologia biblică a VT, tocmai pentru a acoperi golul existent în înţelegerea acestei părţi importante a Scripturii. Spre deosebire de teologia sistematică, ce se concentrează pe relaţia dintre temele biblice şi implicaţiile istorice şi filozofice ale acestora, teologia biblică studiază temele fundamentale recurente ale Bibliei, precum şi caracterul lor progresiv, revelarea lor tot mai clară. Autorul, William Dyrness, nu doar că este convins de importanţa egală a celor două testamente pentru creştin, dar ne ajută să vedem cum, asemenea unei simfonii, aceleaşi „linii melodice” sunt dezvoltate sub forma unor teme esenţiale introduse de VT şi preluate pentru a fi duse la apogeu, „într-o gamă mai înaltă” în NT, totul legându-se „într-un mod mai complex şi minunat. Dacă nu ascultăm atent Vechiul Testament, s-ar putea să nu auzim unele dintre cele mai mişcătoare melodii ale Noului Testament.” Cartea ne ajută să vedem modul în care VT conturează şi dezvoltă următoarele teme-cheie: interacţiunea lui Dumnezeu cu oamenii prin legământ; Legea ca element complementar legământului; forma de închinare instituită în sânul legământului şi relaţia ei cu viaţa morală a comunităţii (etica şi înţelepciunea); viziunea legământului final, pe care Hristos îl va realiza prin moartea Sa.