Citesc o omilie de Grigore Palamas, Despre a doua venire a lui Hristos, şi zâmbesc.

Interpretarea baptistă tradiţională spune că untdelemnul din Pilda celor Zece Fecioare este Cuvântul (Scriptura).

Penticostalii, prin tradiţie, au susţinut că este Duhul Sfânt.

Ce spune Grigore Palamas, comentând în treacăt pilda? 🙂

Iar untdelemnul înseamnă dragostea, care este întâistătătoarea virtuţilor. Aşa precum, dacă ai aşeza temeliile şi ai ridica zidurile, dar n-ai pune deasupra acoperişul, ai face cu totul nefolositoare întreaga zidire, tot aşa, dacă ai dobândit întreaga virtute, dar pe deasupra n-ai dobândi şi dragostea, toate celelalte virtuţi ar rămâne lipsite de preţ şi nefolositoare.

Amin.

Publicitate