Concursul de traduceri intră în faza de evaluare. Cititorii sunt invitaţi să citească cele 5 versiuni ale aceluiaşi text englezesc şi să dea note fiecărei traduceri, de la 1 la 5. Nota 1 e cea mai mică, nota 5 e maximum.

1 – foarte slabă
2 – slabă
3 – acceptabilă
4 – bună
5 – foarte bună

Pentru transparenţă, propun ca opiniile exprimate să fie asumate cu Prenume şi Nume.

Propun, pentru orientare, următoarele criterii:

  1. Traducerea trebuie să fie scrisă cu diacritice, după normele ortografice în vigoare (DOOM2).
  2. Textul trebuie să fie în forma finală, nu „la roşu”, cu variante de traducere lăsate în text. Suntem deja la spectacol cu public, nu la repetiţie cu costume.
  3. O traducere este bună dacă reuşeşte să le dea cititorilor impresia că textul a fost scris direct în română.
  4. O traducere bună este fluentă (dacă stilul din original nu este el însuşi împiedicat).
  5. O traducere bună respectă principiul consecvenţei. Ex., termenul „hearsay evidence” care se repetă în text, trebuie tradus prin acelaşi echivalent.
  6. Termenii specializaţi sau expresiile fixe trebuie redaţi prin echivalentul consacrat. Ex. „Higher Criticism”, „The Vestry”, „term of abuse”, „Wateworks Tower”.
  7. O traducere bună este fidelă faţă de original.
  8. Un traducător iscusit caută să redea jocurile de cuvinte, calambururile etc. Ex., „But I prefer to believe that common sense is something that my readers and I have in common;
  9. O traducere bună respectă proprietatea termenilor şi nu violentează logica. Ex., „sobru şi serios” nu suportă să fie combinate fără a crea un efect de pleonasm. Sintagma „biserică măruntă” foloseşte descriptivul „măruntă” într-o manieră neobişnuită, inacceptabilă pentru un text în proză.
  10. Al zecelea criteriu poate fi propus de traducătorii cu experienţă. 🙂

Mai jos sunt traducerile sub formă de PDF.

Traducerea 1

Traducerea 2

Traducerea 3

Traducerea 4

Traducerea 5

Cititorii pot da notele fără alte comentarii sau le pot justifica prin observaţii succinte. Ex. „Mi-a plăcut fiindcă x, y şi z” sau „Nu mi-a plăcut fiindcă x, y, z”.

Toţi traducătorii trebuie să fie notaţi, dacă doriţi ca opinia exprimată să fie valabilă.

Publicitate