Recent, căutând nişte informaţii despre C.S. Lewis, l-am descoperit pe Louis Markos, profesor de literatură la Houston Baptist University.

Deja am început să corespondăm şi am primit de la el prezentarea în rezumat a cărţilor sale. Una dintre ele (From Achilles to Christ: Why Christians Should Read the Pagan Classics) constituie o pledoarie extrem de interesantă pentru aprofundarea de către creştini a autorilor clasici păgâni; aceştia au licăriri ale adevărului care anticipează în mod extraordinar revelaţia scripturală. Citită în cheia potrivită, literatura clasică păgână, aşa cum bine ştiau Părinţii Bisericii, conţine importante seminţe ale adevărului care nu trebuie ignorate.

Sigur, dacă sunteţi de părere că orice adevăr care nu se află în Scriptură trebuie ignorat sau chiar pus sub obroc, atunci nu are rost să vă complicaţi cu ideile lui Louis Markos.

Pentru cei interesalţi, o prelegere care sintetizează argumentaţia din carte.