Am scris în numeroase rânduri scurte postări despre relaţia dintre versiunea Segond şi versiunea Cornilescu.

Anul trecut în octombrie am adunat şi amplificat aceste postări, scriind un studiu ştiinţific pe această temă. Este, după ştiinţa mea, primul articol ştiinţific publicat care face lumină în istoria încurcată a versiunilor Cornilescu.

De curând am aflat că volumul simpozionului a fost publicat.

Pentru cei interesaţi, iată mai jos datele bibliografice ale articolului, rezumatul şi introducerea.

Emanuel Conţac, „Influenţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921” în Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, Lucrările simpozionului naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010, Eugen Munteanu, Ioan-Florin Florescu, Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Sabina Savu-Rotenştein, Mădălina Ungureanu (ed.), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, pp. 122-145.

Abstract

The present article assesses the relationship between two Protestant editions of the Bible: the Romanian version published by Dumitru Cornilescu (1891–1975) in 1921 and the French version published by Louis Segond (1810–1885) in 1880. After a cursory presentation of the two translators’ lives, numerous points of similarity between the two texts are identified, especially with regard to the New Testament. A detailed comparison shows that Cornilescu 1921 made extensive use not only of the main text, but also of the footnotes of Segond. However, despite the considerable influence exerted by the French version, we must not suppose that Romanian translator followed Segond’s text slavishly. A more detailed comparison should take into account both the similarities and the dissimilarities between the two versions.

Keywords

Dumitru Cornilescu, Louis Segond, Romanian versions of the Bible, French versions of the Bible, Cornilescu 1921, Segond 1898

Introducere

În studiul de faţă ne propunem să evaluăm relaţia dintre două versiuni biblice protestante care au jucat şi continuă să joace, fiecare în propriul spaţiu confesional, un rol foarte important: Segond şi Cornilescu. Dat fiind faptul că aceste două versiuni au suferit revizuiri succesive, creând în cele din urmă făgaşe textuale importante, am ales să comparăm între ele textele publicate în ediţiile princeps. Despre Segond se ştie că, deşi traducerea lui a avut parte şi de critici,[1] nu doar de elogii, a refuzat să facă revizuiri în textul primei ediţii. Cornilescu, în schimb, a operat numeroase revizuiri în ediţia din 1921, mai ales în cazul Noului Testament. Cunoscând faptul că textul teologului elveţian n-a avut parte de modificări până la prima revizuire postumă (1910), am folosit singura ediţie a versiunii Segond cu note care ne-a fost accesibilă, cea din 1898. Pentru Vechiul Testament, am avut alături cele două volume princeps, tipărite în 1874.[2]


[1] Pentru critici şi observaţii, vezi Gustave-A. Krüger, Remarques sur la version de la Bible de M. Louis Segond, Paris, 1881.

[2] La Sainte Bible. Ancien Testament. Traduction Nouvelle d’après le texte hébreu par Louis Segond. Tome I comprenant le Pentateuque et les livres historique. Tome II comprenant les livres poétiques et les prophètes. Genève & Paris, 1874.