Revin cu un reminder privind simpozionul de mâine.

***

În data de 23 noiembrie 2011, ora 18,00, la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti va găzdui simpozionul cu tema: „Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigenţe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI”, eveniment organizat în parteneriat cu Grupul editorial „Logos” din Cluj-Napoca.

Simpozionul se va desfăşura în amfiteatrul Institutului Teologic Penticostal din B-dul Uverturii, Nr. 210-220, Sector 6, Bucureşti.

Vor participa:

Prof. univ. dr. Francisca Băltăceanu (Universitatea Bucureşti)

Pr. Prof. univ. dr. Stelian Tofană (Universitatea „Babeş-Bolyai”)

Pastor Conf. univ. dr. John Tipei (I.T.P. Bucureşti)

Lector univ. dr. Alexandru Mihăilă (Universitatea Bucureşti)

Lector univ. dr. Emanuel Conţac (I.T.P. Bucureşti)

Moderator:

Pastor Lector univ. dr. Ciprian Terinte (I.T.P. Bucureşti)

Cu acest prilej, va fi lansată prima carte scrisă de lector univ. dr. Emanuel Conţac: Dilemele fidelităţii. Condiţionări culturale şi teologice în traducerea Bibliei.

Lucrarea conţine un important istoric al traducerii Bibliei în limba română. Vezi cuprinsul (AICI) şi fragmente din carte (AICI).

Participanţii la simpozion vor putea achiziţiona cartea la un preţ promoţional: 45 de lei.

Vă aşteptăm cu drag!