Ieronim merge cam pe aceeaşi linie de interpretare, asezonată cu nişte etimologizări care astăzi par trase de păr, dar care atunci erau foarte la modă.

„Dacă aceste făpturi iraţionale (vulturii) au capacitatea naturală de a şti unde se află un leş, deşi separat de o distanţă aşa de lungă, pe pământ sau pe mare, cu cât mai mult s-ar cuveni noi şi întreaga mulţime de credincioşi să ne grăbim spre el, Cel a cărui splendoare vine de la răsărit şi străluceşte până la apus.

În greceşte la trup se spune ptoma, dar termenul latinesc, cadaver, ne iluminează mai mult, fiindcă provine de la cuvântul „a cădea”, cadere şi sugerează că respectivul trup a căzut mort. Putem înţelege acest trup cu referire la Patimile lui Hristos, deoarece oriunde spune Scriptura că suntem adunaţi laolaltă, este cu scopul de a ajunge la Cuvântul lui Dumnezeu. […] Vulturul îi reprezintă pe acei sfinţi a căror întinerire este înnoită ca cea a vultului şi care, potrivit lui Isaia, se vor înălţa cu aripile pentru a veni la patimile lui Hristos.” (Comentariu la Matei, 4.24.28)

Un comentariu de aceeaşi factură găsim la Apolinarie

„Isus a vorbit folosind o comparaţie, ca şi când ar fi dat o ilustraţie şi un exemplu. Căci, spune el, apariţia Fiului omului va fi ca atunci când vulturii şi alte păsări carnivore găsesc un trup şi un stârv zăcând pe pământ. Acestea le urcă în mod tainic şi neaşteptat în înălţimile [cerului] şi făcând astfel îşi asigură hrană. În acelaşi fel, El va apărea din nou pe pământ, a doua oară, în mod glorios, pentru a judeca lumea. Cete de îngeri vor fi în oştirea însoţitoare, iar toţi sfinţii vor învia „într-o clipă, la clipeala ochiului”, potrivit ultimei trâmbiţe… Dar unii au încercat să explice acest text ca învăţătură că la a doua venire a Domnului toţi care s-au purtat în mod drept, asemănători vulturilor în concepţia lor înaltă şi duhovnicească, vor părăsi paradisul şi se vor aduna în locul unde a avut loc căderea lui Adam. Acesta este locul în care Adam a încălcat porunca şi, prin neascultarea sa, a căzut în păcat” (Fragment 126).