Un cititor al blogului care este şi slujitor bisericesc mă întreabă cum trebuie înţeleasă expresia θρησκεία καθαρὰ, threskeia kathara, pe care Cornilescu o traduce prin „religiunea curată”

Alte echivalări în tradiţia biblică românească:

1648 credinţa curată

1795 creştinătatea cea curată

1939 cucernicia curată

2001 cucernicia curată

„Care este adevărul?” întreabă corespondentul meu. „Este religiunea = credinţa = slujire = cucernicie? Sau religiune este ce înţelegem prin religie?”

Înainte de a comenta termenul grec threskeia (tradus „religiune”) fac doar observaţia că Iacov îi îndeamnă pe cititorii săi să dovedească în mod practic credinţa.

Subliniez cu bold termenii care indică această idee, anume că trebuie să împlinim Scriptura.

22 Fiţi împlinitori ai Cuvîntului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri.

 23 Căci dacă ascultă cineva Cuvîntul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om, care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă;

 24 şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.

 25 Dar cine îşi va adînci privirile în legea desăvîrşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrînează limba, ci îşi înşeală inima, religiunea unui astfel de om este zădarnică.

27 Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

Termenul grec threskeia poate fi tradus în multe feluri: evlavie, religiozitate, pietate, cucernicie. E vorba de acea expresie de devotament religios faţă de Dumnezeu (sau faţă de un zeu, dacă cel care practică threskeia e păgân, că şi păgânii aveau evlavia lor, după cum însuşi Pavel constată în Atena).

Iacov spune, cu alte cuvinte: să nu ne amăgim că suntem evlavioşi, cucernici, religioşi etc., dacă nu dovedim asta în mod practic. Se face un contrast clar între threskeia deşartă din v. 26 şi cea curată, din v. 27.

Cum ne dovedim în mod practic evlavia? Facem fapte bune, ne înfrânăm limba, îi cercetăm pe orfani, le ajutăm pe văduve etc.

N-aş folosi termenul „religie” pentru threskeia, fiindcă este mai modern şi trimite la altceva. Religia e un fenomen mult mai complex decât „religiune”. Religia e un ansamblu de credinţe şi de practici. Religiunea e ceva mai simplu, mai direct, mai practic.

Iacov nu e împotriva religiunii, cucerniciei, pietăţii etc. dar insistă că ea trebuie să fie reală, dovedită prin fapte.