Un frumos citat din Is. 28, via Septuaginta.

Sintaxa este un pic ciudată, dacă alegem să urmăm topica din original.

15 Fiindcă ați spus: „Am făcut legământ cu iadul și înțelegere cu moartea. Furtună turbată dacă vine, nu va ajunge peste noi; ne-am pus nădejdea în minciună și în minciună ne vom adăposti”,

16 De aceea, așa vorbește Domnul: „Iată, voi pune la temeliile Sionului o piatră scumpă, aleasă, piatra din capul unghiului, prețioasă, la temeliile lui, și cine își va pune încrederea în ea cu niciun chip nu va fi dat de rușine.”

15Ὅτι εἴπατε Ἐποιήσαμεν διαθήκην μετὰ τοῦ ᾅδου καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συνθήκας, καταιγὶς φερομένη ἐὰν παρέλθῃ οὐ μὴ ἔλθῃ ἐφʼ ἡμᾶς, ἐθήκαμεν ψεῦδος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν καὶ τῷ ψεύδει σκεπασθησόμεθα, 16διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια Σιων λίθον πολυτελῆ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς, καὶ ὁ πιστεύων ἐπʼ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.

 

 

 

Reclame