În Luca 19:43 Isus vorbește despre un charax (palisadă, întăritură, fortificație de asediu) ridicat de vrăjmașii Ierusalimului.

În traducerile românești (Cornilescu, sinodală, Anania) avem șanțuri. Neîndoios, șanțurile erau parte din structura unei fortificații de asediu, dar totuși charax nu trimite la ideea de groapă (în jos), ci la ideea de palisadă (în sus).

De altfel, grecescul charax, charakos îl are ca stră-stră-strănepot pe banalul arac (pe care îl folosim ca să sprijinim răsadurile de pătlăgele etc.)

ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν

Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t ‘environneront de tranchées, t ‘enfermeront, et te serreront de toutes parts;

Vor veni peste tine zile, cînd vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor strînge din toate părţile: