Oare ar trebui să traducem termenul monoghenes din Ioan 3:16 prin Unul-Născut, cum traduc versiunile ortodoxe îndeobște?

(Întreb, nu dau cu parul).

Anania: Că într’atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într’Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Sinodală: Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Sãu Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

Neamț 1818: Că aşa a iubit Dumnezeu lumea, cât şi pre Fiul său cel Unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede întru el, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

În greacă el e folosit uneori cu sensul de „unic” și atât, după cum arată un pasaj Chiril al Ierusalimului (Cateheza XII.10) care mi-a căzut recent sub ochi.

῾Ο δὲ προφήτης ἀποκρίνεται καὶ λέγει· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι δίκαιος καὶ σώζων. αὐτὸς πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον, οὐκ ἐπὶ ἅρμασιν. ἔχεις μονογενὲς σημεῖον τοῦ παραγενομένου βασιλέως. μόνος βασιλέων ᾿Ιησοῦς ἐπὶ πῶλον ἐκάθισεν ἀσαγῆ μετ’ εὐφημιῶν ὡς βασιλεὺς εἰς τὴν ῾Ιερουσαλὴμ εἰσερχόμενος. καὶ τί ποιεῖ οὗτος ἐλθὼν ὁ βασιλεύς; καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ.

And the Prophet maketh answer and saith, Behold! thy King cometh unto thee, just, and having salvation: He is meek, and riding upon an ass and a young foal, not on a chariot. Thou hast a unique sign of the King who came. Jesus alone of kings sat upon an unyoked foal, entering into Jerusalem with acclamations as a king. And when this King is come, what doth He? Thou also by the blood of the covenant hast sent forth thy prisoners out of the pit wherein is no water .

Anunțuri