Astăzi am revăzut primele „tipărituri biblice” Cornilescu, cele publicate sub egida Societății Evanghelice Române. Prin „tipărituri biblice” înțeleg (1) Psalmii, (2) NT, (3) Biblia și (4) NT cu Psalmi, toate în traducerea Cornilescu.

Psaltirea, NT 1920, Biblia 1921, NT cu Psalmi 1921

Probabil puțină lume știe că traducerea Psalmilor a fost publicată și separat chiar de la început. Probabil asta ar fi prima „tranșă” tipărită din ceea ce numim noi „Biblia Cornilescu”.

Din conacul Callimachilor de la Stâncești (scris Stăncești pe vremuri) n-a mai rămas nimic.

Această cărțulie a fost tipărită în România la tipografia Gutenberg, de pe strada Paris.

Hârtia (gălbejită și friabilă) în mod cert nu a fost donată de Societatea Biblică Britanică, spre deosebire de cea albă și lucioasă folosită la tipărirea Bibliei 1921.

Dacă ne imaginăm că D. Cornilescu a ajuns dintr-odată la textul Psalmilor așa cum îl avem noi, ne înșelăm. O lectură atentă a Psaltirii 1920 va scoate la iveală diferențe (probabil neesențiale) între textul ediției princeps și textul aflat actualmente în uz.

Începutul Psalmului 2 e altfel de cum îl știam. Fără „zarvă”. 🙂

Pe ultima pagină apare un text interesant:

Tipărit pentru: „Societatea biblică pentru Anglia și Străinătate”
146 Queen Victoria Street
London

Am ajustat un pic contrastul, ca să se vadă mai bine textul scris cu creionul. Dacă se și înțelege mai bine rămâne de văzut.

Cu creionul cineva (probabil Robert Kilgour, editorial superintendent la acea vreme) a scris o dezmințire. Psaltirea nu a fost tipărită oficial de SBB, ci cumpărată de aceasta, deoarece la vremea respectivă nu existau alte traduceri în stoc.

Coperta finală anunță publicarea NT și a întregii Biblii.