Am luată notă cu mult interes de publicarea rezumatului tezei de doctorat susținute de Anton Savelovici (Consecinţele dogmatice ale diferenţelor de fond dintre ediţia jubiliară a Sfintei Scripturi şi ediţia “Cornilescu”) la Universitatea Babeș-Bolyai în 2010.

Fiindcă tot în 2010 am susținut și eu teza de doctorat, pe un subiect similar, găsesc că este foarte util să public feedback pe marginea acestei teze, pe care sper să o pot citi integral, dacă va fi cândva publicată.

Impresia de ansamblu, după citirea rezumatului, este că autorul tezei critică vajnic traducerea Cornilescu, pe care o acuză de confesionalizare, uitând că la fel de confesionalizată este și versiunea sinodală sau cea jubiliară (Anania).

Mai îngrijorătoare decât toate mi se pare încercarea autorului de a apăra soluții de traducere confesionalizate (mii de ani nu doar pentru Apocalipsa 20, ci și pentru Ps. 89,4 și 2 Petru 3:8). O astfel de propunere nu doar că îl discreditează pe „exeget”, ci arată de fapt cât de joase sunt standardele actuale în evaluarea unei teze de doctorat. Cum poți să fii doctor în teologie și să susții un asemenea nonsens?

În continuare voi comenta diverse paragrafe din rezumatul postat pe site-ul Universității (AICI).

Pentru o misiune mai eficientă a Bisericii trebuie cunoscut bine ceea ce are specific neoprotestantismul din punct de vedere biblic–doctrinar. Acesta este motivul alcătuirii al acestei teze, care are caracter interdisciplinar, este o cercetare doctrinară vetero şi neotestamentară comparativă intre textul jubiliar biblic şi cel neoprotestant Cornilescu.

De remarcat nota „utilitaristă” din rezumat. Rezultatele cercetării trebuie să eficientizeze „misiunea” Bisericii. Prin „misiune” trebuie înțeles, desigur, „combaterea sectelor”, nu propovăduirea Evangheliei.

A compara textul jubiliar biblic și textul lui Cornilescu reprezintă de fapt un mod mai sofisticat de a compara merele cu perele. Fiecare dintre cele două texte provine dintr-o anumită tradiție și compararea lor mi se pare contraindicată. Mai utilă ar fi situarea fiecărei ediții în contextul din care provine și încercarea de a identifica presiunile/condiționările teologice care grevează asupra lor.

(Va urma)