N-aș fi putut bănui că A. Schweizer este atât de mistic în capitolul de final al celebrei (și controversatei sale) lucrări despre Isus cel istoric.

Nu sunt de-acord cu perspectiva lui, dar îmi place ultimul paragraf.

Germana mea a rămas una de școler, așa că primesc bucuros corecturi și „emendații”.

El vine la noi ca unul necunoscut, fără nume, precum în vechime, pe malul mării, a venit la cei care nu știau cine este El. Spune aceleași cuvinte: „Tu însă urmează-Mă!” și ne dă acele sarcini care trebuie împlinite în vremea noastră. El poruncește. Și celor care iau aminte la El, fie înțelepți, fie neînțelepți, li se va dezvălui în pace, munci, conflicte și în suferința pe care s-ar putea să o experimenteze în părtășia Lui, și ca un secret inefabil vor învăța cine este El…

 Als ein Unbekannter und Namenloser kommt er zu uns, wie er am Gestade des Sees an jene Männer, die nicht wussten, wer er war, herantrat. Er sagt dasselbe Wort: Du aber folge mir nach! und stellt uns vor die Aufgaben, die er in unserer Zeit lösen muss. Er gebietet. Und denjenigen, welche ihm gehorchen, Weisen und Unweisen, wird er sich offenbaren in dem, was sie in seiner Gemeinschaft an Frieden, Wirken, Kämpfen und Leiden erleben dürfen, und als ein unaussprechliches Geheimnis werden sie erfahren, wer er ist …

P.S. 03 ianuarie 2013

Vasile Budea îmi propune o traducere ușor diferită, pe care o public mai jos. Aș traduce Aufgabe cu sarcină, nu temă. Iar Unweisen nu cred că e profan. Iar unaussprechliches Geheimnis l-aș traduce totuși cu „taină inefabilă”. Inefabil exact asta înseamnă: care nu poate fi exprimat în cuvinte.

El vine la noi ca un necunoscut şi anonim, (pre)cum confruntase la tărmul mării pe acei bărbaţi care nu ştiură cine a fost El. El spune acelaşi cuvânt: Tu însă urmează-Mă! şi ne aşază în faţa acelor teme, pe care trebuie să le rezolve în vremea noastră. El porunceşte. Şi se va descopri celor ce-L ascultă, înţelepţi şi profani, în ceea ce ei, ca armonie, impact, lupte şi suferinţe pot experimenta în părtăşia Sa, şi ca o taină nepronunţabilă vor descoperi, Cine este El …