În vremea tinereților mele, următorul pasaj din Isaia (pe care eu îl dau mai jos în traducere după grecie) era la mare trecere când în biserică trebuiau înfierate mofturile femeiești (ușoare).

Îl public mai jos ca să-i mai bucur oleacă pe nostalgicii acelor vremuri.

La drept vorbind, cred că de la amvon ar trebui „smolcăite” (=prinse de păr și zgâlțâite bine) nu doar moravurile femeiești (ușoare), ci și cele bărbătești (grele).

De notat că în paragraful de mai jos e „smolcăită” nu doar ținuta vestimentară, ci și atitudinea. Fiindcă cele două merg adesea mână în mână.

Să mai notăm că traducătorul grec a fost cam pudibond în v. 17. Textul ebraic e mult mai direct.

***

16 Aşa vorbeşte Domnul: „Fiindcă fiicele Sionului s-au semeţit şi au umblat cu gîtul semeţ, aruncînd ocheade [dulci], iar cînd umblă își tîrîie veşmintele mergînd în pas jucăuș,

17 Dumnezeu le va smeri pe fiicele de frunte ale Sionului şi Domnul va da în vileag chipul lor.

18 În ziua aceea Domnul va lua slava veşmintelor lor, şi podoabele lor, şi bentițele [prinse în păr], şi ciucurii, şi lunişoarele,

19 Și salba, şi podoaba feţei lor,

20 Și rîndul de straie slăvite, şi brăţările, şi verigile, şi împletitura [părului], şi brăţările de la mîna dreaptă, şi inelele, şi cerceii,

21 Și hainele tivite cu purpură, şi cele cu purpură pe mijloc,

22 Și mantiile de casă, şi hainele străvezii din Laconia,

23 Și hainele de in, și cele albăstrii, şi cele stacojii, şi inul țesut cu aur şi albastru, şi vălurile căzute pînă la pămînt.

24 Și în locul miresmei plăcute va fi [iz de] colb, şi în loc de cingătoare te vei încinge cu o frînghie, și în locul podoabei de aur de pe cap va fi pleşuvie, din pricina faptelor tale, şi în locul hainei cu purpură pe mijloc te vei înveli cu [pînză] de sac.

25 Și fiul tău cel mai frumos, pe care-l iubeşti, de sabie va cădea [răpus], şi vitejii voştri de sabie vor cădea [răpuși].

26 Și scrinurile voastre cu podoabe vor fi smerite și se vor jeli, iar tu vei ajunge părăsită şi vei fi trîntită la pămînt.

Anunțuri