Continuarea de AICI.

Un mesaj de mângâiere

Trebuie spus de la bun început că scopul apostolului Pavel este de a-i mângâia și încuraja pe credincioși, nu de a semăna teroare și panică printre ei.

În două rânduri, în această secțiune, apostolul spune:

Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte (1 Tes. 4:18).

De aceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr (1 Tes. 5:11).

Mai jos câteva însemnări la versetele din secțiunea 14‒17.

v. 14 Temelia speranței noastre este credința că Hristos a murit și a înviat. Dacă avem această credință, credem și că Dumnezeu va aduce la viață pe cei care au adormit în Hristos. Când se va arăta Hristos, se vor arăta și cei morți.

v. 15 Venirea Domnului este numită în grecește parousia. Termenul e folosit și în cazul venirii unui om obișnuit. De pildă, Pavel scrie într-o epistolă „Mă bucur de venirea (parousia) lui Stefanas, Fortunat şi Ahaic; ei au împlinit ce lipsea din partea voastră” (1 Cor. 16:17).

La parousia Domnului unii credincioși vor fi în viață. Apostolul scrie „noi, cei rămași”, ca și când el însuși se așteaptă să mai fie în viață la momentul respectiv. Mai târziu, când îi scrie lui Timotei din temniță, apostolul este conștient că el însuși va muri destul de curând.

Verbul tradus prin „a o lua înainte” înseamnă „a depăși” sau „a întrece”. Uneori e folosit în texte care descriu întrecerile sportive.

v. 16 Sosirea Domnului este prezentată în termeni foarte dramatici și sugestivi:

  • cu un strigăt

Termenul „strigăt” este folosit de regulă pentru a denumi un ordin (de a începe bătălia) sau o poruncă.

  • cu glasul unui arhanghel

Apostolul nu ne spune despre ce arhanghel este vorba, dar prin tradiție s-a considerat că Mihail este cel care însoțește revenirea lui Hristos.

  • cu trâmbița lui Dumnezeu

Desigur, Dumnezeu nu are nevoie de o trâmbiță „fizică” pentru a se face auzit, dar apostolul menționează acest instrument fiindcă vrea să prezinte întoarcerea lui Isus în termenii unei operațiuni cvasimilitare. Când Isus va reveni să-și ia Biserica, acțiunea va arăta ca o rescue mission.

v. 17 „vom fi răpiți”

Acesta este versetul pe care se bazează în principal doctrina despre Răpirea Bisericii. Totuși, trebuie precizat că Pavel nu folosește substantivul „răpire”, ci verbul „a răpi”.

Acest verb (harpazō) poate fi tradus și prin „a smulge”, „a înșfăca”, după cum ilustrează următoarele versete:

Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum (Mat 13:19).

Fiindcă gâlceava creştea, căpitanul, se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăţi de ei. De aceea a poruncit ostaşilor să se pogoare să-l smulgă din mijlocul lor, şi să-l ducă în cetăţuie (Act 23:10).

„ca să întâmpinăm pe Domnul” Credincioșii ies în întâmpinarea lui Hristos, pe nori, în văzduh și astfel vor fi permanent cu Domnul.

Și ce se întâmplă cu ceilalți oameni?

Apostolul nu ne spune. El încheie capitolul cu următoarele cuvinte: „Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte (1 Tes. 4:18).”