Astăzi s-a predicat din Romani 8, unul dintre cele mai interesante (și dificile) pasaje din epistolă. Mă tentează să încerc un experiment traductologic. Să public două traduceri ale aceluiași pasaj. O traducere mai literală și una mai liberă.

Ar trebui precizat că o traducere literală în sens absolut este imposibilă. Sau, dacă se poate face, nu se poate înțelege.

Mai jos e o traducere literală. Stilistic, e o catastrofă. Dar catastrofa este asumată experimental. Evident, nu aș publica niciodată așa ceva ca versiune „finală”. Ea este echivalentul construcției „la roșu”. De aici trebuie tencuit, șlefuit, lustruit.

***

1 Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus. 2 Căci legea Duhului de viață în Hristos Isus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. 3 Căci neputința Legii, fiindcă era slabă din pricina cărnii, Dumnezeu ‒ pe propriul Său Fiu trimițând în asemănarea cărnii păcătoase și cu privire la păcat ‒ a condamnat păcatul în carne, 4 pentru ca exigența dreaptă a Legii să se împlinească în noi, cei care nu potrivit cărnii umblăm, ci potrivit Duhului. 5 Cei care trăiesc potrivit cărnii năzuiesc cele ale cărnii, dar cei [care trăiesc] potrivit Duhului [năzuiesc] cele ale Duhului. 6 Căci năzuința cărnii [duce la] moarte, dar năzuința Duhului [duce la] viață și pace. 7 Căci năzuința cărnii este vrăjmașă lui Dumnezeu, fiindcă nu se supune Legii lui Dumnezeu, nici nu poate [să se supună]. 8 Cei care trăiesc în carne nu pot să-I placă lui Dumnezeu. 9 Voi însă nu mai sunteți în carne, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui. 10 Dacă Hristos este în voi, atunci trupul este muritor din cauza păcatului, dar Duhul este viață din pricina dreptății. 11 Dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Isus din morți locuiește în voi, Cel care L-a înviat pe Hristos din morți va aduce la viață și trupurile voastre muritoare prin Duhul Său, care locuiește în voi.

 ***

Să vedem cum ar suna o traducere „coafată”, adică traducerea plus interpretarea.

Cine îmi spune că traducătorul nu face implicit și muncă de interpret ori n-a tradus nimic în viața lui, ori face dovada unei simplicități mentale cu care nu e bine să intri în polemici.

Nu am răgazul să explic toate opțiunile mele traductologice. (Că doar traduc pe banii mei, nu pe cei ai cititorului). 🙂

 ***

1 Așadar, acum nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Isus, 2 fiindcă legea Duhului de viață în Hristos Isus te-a eliberat de legea păcatului și a morții. 3 Din pricina neputinței Legii (care s-a dovedit slabă din cauza firii omenești păcătoase), Dumnezeu L-a trimis, pentru păcat, pe propriul Său Fiu – într-un trup asemănător firii omenești păcătoase – și astfel a condamnat păcatul în însăși această fire, 4 pentru ca cerința dreaptă a Legii să se împlinească în noi, cei care nu umblăm potrivit firii omenești, ci potrivit Duhului. 5 Cei care trăiesc potrivit firii omenești păcătoase îi urmează năzuințele, dar cei care trăiesc potrivit Duhului au năzuința Lui. 6 Căci năzuința firii omenești păcătoase sfârșește în moarte, în vreme ce năzuința Duhului duce la viață și pace. 7 Năzuința firii omenești este vrăjmașă lui Dumnezeu, fiindcă nu se supune Legii lui Dumnezeu, și nici nu i se poate supune. 8 Cei care trăiesc în firea omenească nu pot să-I fie pe plac lui Dumnezeu. 9 Voi însă nu mai sunteți în această fire păcătoasă, ci în Duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui. 10 Dacă Hristos este în voi, atunci trupurile voastre sunt muritoare din cauza păcatului, însă Duhul este viața voastră din pricina dreptății. 11 Dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Isus din morți locuiește în voi, Cel care L-a înviat pe Hristos din morți va aduce la viață și trupurile voastre muritoare prin Duhul Său, care locuiește în voi.