Am fost extrem de surprins astăzi să aflu că în 2 Tim. 3:6‒7 Pavel scrie despre „femeiuști” care sunt într-un continuu proces de învățare, în urma căruia nu ajung însă la adevăr.

ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναικάρια σεσωρευμένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα καὶ μηδέποτε εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα.

Ori de câte ori am citit până acum aceste două versete în traducerea Cornilescu, mi-am imaginat că ținta criticilor sunt niște „învățătorii falși” care se fac vinovați de următoarele patru acțiuni:

Sînt printre ei unii, cari (1) se vîră prin case, şi (2) momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frămîntate de felurite pofte, cari (3) învaţă întotdeauna şi (4) nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.

În traducerea Cornilescu pronumele „cari” este uneori de gen feminin și alteori de gen masculin, dar îmi imaginez că puțini cititori îl vor considera de gen feminin. Probabil că cei mai mulți consideră că verbele „învață” și „nu pot ajunge” se referă tot la învățători, acei bărbați care „se vâră prin case” și „momesc”.

Și totuși, textul grecesc spune altceva. Participiile sesoreumena (σεσωρευμένα), agomena (ἀγόμενα), manthanonta (μανθάνοντα) și dynamena (δυνάμενα) se referă toate la substantivul gynaikaria (γυναικάρια, „femeiuște”).

Dacă versiunea Cornilescu e ambiguă, cea a lui Bartolomeu Anania zbârcește complet textul. Poate din galanterie față de sărmanele femei. Ajunge că sunt „vânate” de acești învățători falși. De ce să mai poarte și stigmatul din v. 8?

Că dintre aceștia sunt cei ce se strecoară prin case și vânează femeiuști împovărate de păcate, purtate de felurite pofte, cei ce mereu învață și niciodată nu pot ajunge la cunoașterea adevărului.

Versiunea franceză a Bibliei de la Ierusalim aruncă peste bord galanteria (sau ignoranța) multor traducători și le bagă la apă fără nicio reținere pe damele ușuratice în căutare de iluminare.

Ils sont bien du nombre, ceux qui s’introduisent dans les maisons et envoûtent des femmelettes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de passions et qui, toujours à s’instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité.

Ca să sune conform originalului, traducerea Cornilescu ar trebui revizuită după cum urmează:

Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice îngreunate de păcate şi frământate de felurite pofte, [femei] care învaţă mereu şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.