În istoriografia ortodoxă e un loc comun că cele 15 condiții impuse lui Simion Ștefan prin „constituția” de la 10 oct. 1643 au fost „umilitoare”.

Unele chiar vor fi fost. Altele însă au fost de mult bun simț.

Dată fiind lipsa cvasigenerală de educație a clerului ortodox, ce condiții să pui ca să-i târăști, cu de-a sila, târâș-grăpiș, în modernitate?

Să vedem cum sună condițiile.

1. Duminica și în celelalte zile de sărbătoare, atât în biserici, cât și la înmormântări și în alte locuri unde se va cere, să predice cuvântul sfânt al lui Dumnezeu după Sfânta Scriptură în limba sa obștească (vernacula) și va îngriji să se predice de către toți ceilalți preoți (Pastores).

[Foarte „umilitor”, într-adevăr! Să le ceri preoților să predice „cinci cuvinte înțelese” în biserică. Numai că ceea ce altădată era umilitor acum a devenit, vreau să cred, o practică uzuală în bisericile ortodoxe.]

2. Va primi catehismul care i-a fost indicat (exhibitum) și se va îngriji să fie primit de alții, și-l va preda (docebit) cu sârg tineretului (iuventutem) și va face să fie predat de alții.

[Aici se poate vorbi de o imixtiune a principelui în treburile Bisericii Ortodoxe. Dar în măsura în care catehismul calvinesc conținea și adevăruri de credință universale, inițiativa catehizării tineretului este lăudabilă.]

3. Va săvârși (administrabit) sacramentul botezului (baptismi sacramentum) după așezământul (institutionem) Domnului nostru Isus Hristos cu apă simplă (aqua simplici), în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, și va face să fie săvârșit de ceilalți.

[Nici în Didahia sau la Iustin Martirul nu avem încă ceremonia botezului foarte sofisticată. Aici cerința principelui are suport biblic și patristic timpuriu.]

4. Va săvârși (administrabit) sfântul sacrament al Cinei Domnului (caenae Domini) (căruia în limbaj popular îi spunem cuminecătură [communionem]) după așezământul lui Isus Hristos, cu vin și cu pâine, și va face să se săvârșească și de ceilalți ; și-l va împărtăși celor maturi (adultis) și cu judecată întreagă (integri iudicii) și cu viața curată, și va face să se împărtășească.

(va urma)

Reclame