Public mai jos condițiile 5-8 din lista celor 15 prevăzute în diploma de confirmare a arhiepiscopului Simion Ștefan.

De remarcat că la punctul 5 documentul accentuează unicitatea lui Isus Hristos, dar recunoaște că sfinții trebuie tratați cu respect.

Prin contrast, icoanele li se conferă statutul de obiecte decorative sau „anamnetice”.

Ar fi interesant de știut ce înțelege superintendentul maghiar (care probabil a formulat aceste condiții) prin „superstiții băbești”.

De departe, cel mai important punct de până acum e 8, care tratează chestiunea căsătoriei. Istoricii ortodocși n-ar trebui se se plângă prea mult de rigoarea acestui punct. Dacă te plângi că acest paragraf e umilitor sau înrobitor, sugerezi în subtext că Simion Ștefan ar fi vrut să aibă o abordare mai relaxată față de „sfânta legătură a căsătoriei”, dar nu-l lăsau calvinii.

***

5. Va cinsti (venerabitur) prin slujbă (cultu) maiestatea divină a Domnului nostru Isus Hristos (care e singurul nostru mântuitor și mediator la Tatăl) și va face asemenea să se cinstească de ceilalți; iară pe sfinți îi va trata (prosequetur) cu cinstea (honore) cuvenită, și va face să fie tratați [astfel].

6. Crucile și celelalte icoanele (simulacra) din biserici (templis) nu le va cinsti (colet) cu un cult religios, ci le va socoti doar ca podoabe ale bisericilor și în memoria pătimirii Domnului, și va face să se socotească [astfel].

7. Va săvârși ceremoniile la îngropăciunile morților după uzanța (morem) primită a creștinilor (calvini) cu predici (concionibus), unde va face trebuință, și cu cântări sfinte, iară acele superstiții băbești (superstitiones aniles) nu le va aproba, nici nu le va învăța, și nu va lăsa să se aprobe și să se învețe.

8. Va anunța în adunarea bisericii, cu cel puțin trei zile înainte de cununie, persoanele care urmează să fie legate cu sfânta legătură (sacrosancto vinculo) a cununiei și va face să se publice de toți preoții supuși lui în toate bisericile lor, și dacă nu se va auzi nici o pricină (vitiis) prin care s-ar putea împiedica căsătoria lor, le va cununa liber prin jurământ (iuramenti) și va face să se cunune asemenea de ceilalți; iară persoanele care vor fi cununate una cu alta vor locui împreună în sfințenie; și dacă unele se vor părăsi necredincios (perfidie) și una dintre ele se va afla că trăiește în această țară a Transilvaniei sau în părțile învecinate cu ea, nu le va despărți (divortiet) în niciun fel și din nicio cauză; dar în cazul acela când una din părți va părăsi în mod necredincios (perfidie) pe cealaltă parte, și va călători în țări străine și departe, și nu se va auzi de ea o veste sigură (certus rumor), în fine după patru sau cinci ani după uzanța bisericilor ortodoxe ungurești va da părții celei nevinovate sau părăsite libertatea [să se căsătorească] și va face să i se dea libertatea de către alții.

Reclame