Încerc (fără mare spor) să mă dumiresc care e sensul unor trimiteri la Codex Sinaiticus din aparatul de note al versiunii Biblia Anania.

Poate cineva mai priceput mă luminează.

Iau ca exemplu Is. 1:4.

În primele versiuni ale Bibliei, la finalul acestui verset apare un adaos care nu se găsește în edițiile critice ale Septuagintei și care corespunde ebr. nazoru ʼaḥor din textul ebraic.

Iau ca exemplu Ms. 45, prima traducere în română a VT. Partea cu bold este cea fără corespondent în ediţiile moderne ale LXX.

4. Vai, limbă păcătoasă, nărod plin de păcate, sămînţă rea, fii fărădălêge, părăsit‑aţi pre Domnul şi aţi urgisit pre cel sfînt a lui Israil, înstriinară‑să îndărăt.

Bartolomeu Anania a păstrat acest adaos, traducându-l prin „întorcându-i spatele”. Nota de subsol la acest verset ne spune:

„întorcându-i spatele”: cf. Codex Sinaiticus.

O fi vrut să spună că această lecțiune este „conform” Codexului sinaitic? Dar în CS nu există așa ceva. Iar „cf.” înseamnă „compară”, nu „conform”. Și dacă facem comparația, ce găsim? Nu găsim nimic.

Concluzia: sunt în ceață.

Mai jos imaginea cu versetul problematic și trascrierea făcută de editorii proiectului electronic. Cuvântul cu roșu este ultimul din verset (i.e. Israel).

sinaiticus

ουαι εθνοϲ αμαρ

τωλον λαοϲ πλη

ρηϲ αμαρτιων ·

ϲπερμα πονηρο

υιοι ανομοι · ενκα

τελιπατε τον κν

και παρωργιϲατε τον

αγιον ┬  ϊϲραηλ

Anunțuri