În arhiva Societății biblice Britanice se află o traducere a Psalmilor publicată în 1923. Pe coperta volumului stă scris „Contesa Calomira de Cimara”.

Numele mă intrigă peste poate. E vorba într-adevăr de o contesă? Sau de un pseudonim? Înclin spre a doua variantă.

Traducerea a fost publicată la Iași, la Tipografia „Lumina Moldovei”.

Prețul cărții era de 50 de lei.

Prefața e interesantă prin polemica față de alte traduceri ale Psaltirii. Puteți citi mai jos textul.

Să vedem cum sună în traducere Psalmul 51. Am păstrat peste tot grafia traducătoarei. Între paranteze pătrate am pus notele de subsol.

*David își mărturisește păcatul cu Beth Șeba și roagă pe Dumnezeu să-l ierte.

[*La creștinii ortodoxi acest psalm se cîntă pentru morți și la vecernie.]

1. Meșterului cîntăreț. Un Psalm al lui David.

2. Cînd venit-a spre dînsul Nathan profetul; Cum a venit către Bath Șeba;

3. Miluește-mă, Doamne, după mila Ta!

Că mari [sunt] îndurările Tale; șterge fără-de-legile mele;

4. De multele mele păcate spală-mă,

Și curăță-mă de nelegiuirea  mea.

5. Căci fără-de-legile mele le cunosc,

Și greșala mea înaintea feții mele e veșnică;

6 Ție, numai Ție greșit-am,

Căci am făcut ceea ce e rău în ochii Tăi,

Astfel că vei fi drept în graiul Tău,

Și limpede în judecata ta.

7 Iată în păcat am fost zămislit,

Și în păcat născutu-m’a maica mea.

8 Dar [Tu] voești [ca] adevărul [să fie] în suflet;

Și înțelepciunea în taină învață-mă.

9 De păcat curăță-mă cu isop;*

[*Aluzie la modul cum se curăță leproșii: se stropeau cu o cracă de isop muiat în sîngele unei vrăbii].

Spală-mă și mai mult ca zăpada mă voi albi.

10 Fă-mă să aud bucurie și veselie,

Ferici-se-vor oasele mele, pe care le-ai zdrobit.

11 Ascunde Fața Ta de greșalele mele,

Și toate păcatele mele șterge-le.

12 Inimă curată creiază-mi Dumnezeule!

Și spirit drept înoește în mine.

13 Nu mă arunca din’naintea Feții Tale,

Și Duhul Tău cel sfînt să nu-l iei dela mine.

14 Dă-mi iarăși bucuria mîntuirii Tale,

Și duhul măreț să mă sprijine!

15 Învăța-voi pre cei nelegiuiți căile Tale,

Și păcătoșii către Tine se vor întoarce.

16 Izbăvește-mă Doamne! de sîngele vărsat [fără vină]

Dumnezeul mîntuirii mele!

Și limba mea va cînta dreptatea Ta.

17 Doamne! buzele mele deschide-le,

Și gura mea să vestească slava Ta.

18 Căci de ai fi voit jertfă, ași fi dat;

Jertfă de foc [Tu] nu dorești.

19 Jertfa [plăcută] lui Dumnezeu [este] duhul frînt;

Inima frîntă și zdrobită Dumnezeu nu o urgisește.

20 Revarsă bunurile [Tale] în bunăvoia Ta asupra Sionului,

Rezidește zidurile Ierusalimului!

21 Atunci dori-vei jertfa dreptății!

Prinosul prin jertfă de foc, și prin arderi depline;

Pe altarul Tău tauri [vor fi arși]