Mâine reîncep cursurile universitare, munca de administrare și organizare, întâlnirile, ședințele, procesele verbale, icnetele, ofurile și suspinele pe care le ai când trebuie să mediezi între oameni σάρκινοι și să rezolvi reclamațiile primite de „serviciul clienți”. Urmează apoi sesiunea, examene, teste, supraveghere, corectură, contestații, reclamații, lamentații, referate de verificat, respins și reverificat.

Fiindcă e ultima zi de vacanță înaintea unei perioade care va fi extrem de aglomerată (să mai adăugăm cercul de coptă, cel de ebraică și cercetarea despre care se presupune că trebuie să fie permanentă), îmi îngădui aici o mică reverie. Trebuie să o „exorcizez” postând-o pe blog, căci altminteri va continua să mă „roadă” tot anul.

M-am pomenit în ultima vreme întrebându-mă ce aș face dacă aș fi președintele Cultului Creștin Penticostal timp de o zi.

Cred că celor „așezați în dregătorii” le-ar folosi dacă cei pe care îi au temporar sub priveghere politică ori spirituală ar face relativ des „exerciții-de-visat-cu-ochii-deschiși-în-fotoliul-prezidențial”, evident, cu condiția ca reveria cu pricina să fie ajungă la cunoștința mai marilor norodului. Pe vremuri, suveranii și principii umblau incognito ca să afle ce le mai trece prin minte supușilor. În Geneza 18, Dumnezeu îl vizitează pe Avraam și apoi se îndreaptă spre Sodoma pentru a se încredința dacă nelegiuirile săvârșite acolo sunt într-adevăr atât de grele pe cât se aude.

Desigur, când toată lumea se visează „președinte pentru o zi”, mulțimea de sugestii și dorințe devine greu de evaluat și triat. Se ajunge inevitabil la povestea cuptorului făcut de Nastratin Hogea, a cărui receptivitate la sugestii l-a adus în situația de a nemulțumi pe toată lumea.

Dar un mic experiment nu strică. Mai ales fiindcă știu sigur că întâistătătorul nostru este o fire afabilă, nu lipsită de o anumită bonomie care îl împiedică să se supere chiar și atunci când ar fi îndreptățit să o facă.

Așadar, ce aș face dacă aș fi președintele penticostalilor români timp de o zi?

(va urma)

Reclame