Un prieten mă întreabă astăzi de ce Marcu (evanghelistul) este numit uneori și Kolobodaktylos.

Ca să spun drept, nici nu știam că are această poreclă, așa că am profitat să fac o mică incursiune în istoria creștinismului timpuriu.

Termenul grec kolobodaktylos vine de la două cuvinte: kolobos (‘scurt’, ‘mutilat’) și daktylos (‘deget’, de unde și neologismul „dactilografie”).

Ideea că Marcu ar fi avut un defect fizic (un deget mutilat, ori chiar mai multe) se întâlnește în mai multe surse antice.

Hipolit († 235), un scriitor creștin timpuriu, menționează în treacăt termenul kolobodaktylos (ca sobrichet al lui Marcu) în răfuiala pe care o are cu Marcion, unul dintre ereticii pe care îi toacă mărunt-mărunt în principala sa lucrare: Refutatio omnium haeresium. Să vedem textul grec și traducerea:

᾿Επειδὰν οὖν Μαρκίων ἢ τῶν ἐκείνου κυνῶν τις ὑλακτῇ κατὰ τοῦ δημιουργοῦ, τοὺς ἐκ τῆς ἀντιπαραθέσεως ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ προφέρων λόγους, δεῖ αὐτοῖ(ς) λέγειν ὅτι τούτους οὔτε Παῦλος ὁ ἀπόστολος οὔτε Μάρκος ὁ κολοβοδάκτυλος ἀνήγγειλαν

Când Marcion și vreunul dintre câinii lui latră împotriva Demiurgului, aducând argumente din comparația între bine și rău, trebuie să li se spună că nici Apostolul Pavel, nici Marcu cel-cu-deget-ciung nu au relatat asemenea lucruri.

Unii scriitori creștini timpurii au căutat să explice porecla lui Marcu.

Într-un manuscris spaniol al Vulgatei, cod. Toletanus (sec. VIII) citim: „Marcus qui et colobodactilus est nominatus ideo quod a cetera corporis proceritatem (sic) digitos minores habuisset”.

„Marcu a fost numit și colobodactilus fiindcă în raport cu mărimea trupului ar fi avut degetele mai scurte”.

În sfârșit, există și scriitori ingenioși care nu se mulțumesc cu „suprafața problemei” și care vor neapărat o explicație epic-eroic-romantică: Marcu ar fi fost din neam preoțesc și după convertire s-ar fi mutilat intenționat la degetul mare (policar) ca să nu fie „recrutat” pentru preoția iudaică.

Prefața latinească la Marcu, din Vulgata, zice astfel:

„Denique amputasse sibi post fidem pollicem dicitur, ut sacerdotio reprobus haberetur”

„Se spune că și-ar fi tăiat policarul, după venirea la credință, ca să fie respins de la preoție”.