În perioada următoare îmi încerc puterile cu niște capitole din VT. Să vedem cum sună primul capitol din Exod.

Pe alocuri am inserat în note expresii alternative din alte versiuni românești ale Bibliei.

Fac precizarea că textul acestei traduceri este sub copyright și că nu poate fi difuzat fără permisiunea autorului.

***

1 Acestea sunt numele fiilor lui Israel care au mers în Egipt cu Iaacov, fiecare cu familia lui.

2 Ruben, Șimon, Levi și Iuda

3 Isahar, Zabulon și Beniamin

4 Dan și Neftali, Gad și Așer.

5 Toți cei ieșiți[1] din coapsele lui Iacov erau șaptezeci de suflete; Iosif era [deja] în Egipt.

6 Și au murit Iosif, toți frații lui și tot leatul acela [de oameni].

7 Iar fiii lui Israel au fost rodnici,[2] au sporit, s-au înmulțit și s-au întărit nespus de mult, încât s-a umplut țara de ei.

8 Și s-a ridicat peste Egipt un rege[3] nou, care nu-l cunoscuse pe Iosif.

9 El a zis către poporul său: „Iată, poporul fiilor lui Israel este prea numeros și prea puternic[4] pentru noi.

10 Veniți să ne arătăm iscusiți față de el, ca să nu se [mai] înmulțească și, de s-ar isca vreun război, să treacă de partea vrăjmașilor[5] noștri, să lupte împotriva noastră și să se suie din țară.”

11 Și au pus peste el vătafi de corvoadă[6] ca să-i împileze[7] cu munci silnice. Și au zidit pentru Faraon cetățile-grânare[8] Pitom și Ramses.[9]

12 Dar cu cât îl împilau mai mult, cu atât se înmulțea și se întindea, încât [pe egipteni] i-a apucat groaza[10] de fiii lui Israel.

13 Şi aprig i-au mai muncit egiptenii pe fiii lui Israel 14 și le-au făcut viața amară cu aspră robie[11], la lut și la cărămizi[12] și prin tot soiul de munci ale câmpului, prin toate muncile la care i-au supus cu asprime.[13]

15 Regele Egiptului le-a vorbit moașelor evreice ‒ dintre care una se numea Șifra și a doua Pua ‒ 16 și le-a spus: „Când le moșiți pe evreice și le vedeți pe scaunul de naștere[14], dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, să fie lăsată în viață!”

17 Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut după cum le spusese regele Egiptului, ci i-au lăsat în viață pe băieți.

18 Regele Egiptului le-a chemat pe moașe și le-a zis: „De ce ați făcut lucrul acesta? I-ați lăsat în viață pe băieți.”

19 Moașele i-au răspuns lui Faraon: „Femeile evreice nu sunt ca femeile egiptene, ci sunt vânjoase și nasc până să ajungă moașa la ele.”

20 Dumnezeu le-a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și s-a întărit nespus de mult.

21 Și fiindcă moașele s-au temut de Dumnezeu, El le-a dat familii.[15]

22 Atunci Faraon a dat poruncă întregului său popor, zicând: „Pe orice băiat care se naște să-l azvârliți în râu, iar pe orice fată să o lăsați în viață!”

[1] Lit. „toate sufletele ieșite”.

[2] fruptiferaŭ Bibl.1865; s’au prăsit Bibl.1938.

[3] Imperator Bibl.1865; împărat Bibl.1938.

[4] sau „mai numeros și mai puternic” Bibl.2013.

[5] lit. „cei care ne urăsc” Bibl.2013.

[6] Idem Bibl.1938; Comisari de angariâ Bibl.1865; isprăvnicei Cornil.1924; supraveghetori de lucrări forțate Bibl.2013.

[7] împileze Bibl.1938; umilească Bibl.2013.

[8] cetâți cu arsenalĭ Bibl.1865; cetățile-pătule Bibl.1938; cetățile-depozit BB2013, Bibl.2013.

[9] LXX adaugă: „Și On, care este Cetatea Soarelui”.

[10] s’au scârbit Cornil.1924; ajunseră să urască Bibl.1938; i-a cuprins groaza Bibl.2013.

[11] muncă dură Bibl.2013; trudă grea BB 2013.

[12] cârâmidâriâ Bibl.1865.

[13] cu harapnicul Bibl.1938.

[14] scaunul de nascere Bibl.1865; idem Bibl.1938; cele două pietre Bibl.2013. Expresia (deja obscură în perioada traducerii LXX și a Vulgatei) a fost interpretată în mai multe feluri: (1) scaunul folosit de o femeie la naștere; (2) cărămizile pe care ședea în genunchi o femeie în timpul travaliului; (3) uterul gravidei; (4) organele sexuale ale copilului. Vezi Houtman (vol. 1, p. 253), care favorizează (3), considerând că forma de dual a substantivului reflectă imaginarul antic potrivit căruia uterul era alcătuit din două încăperi separate, legate între ele.

[15] le-a întemeiat familii Bibl.2007; le-a întărit familiile BB 2013.

Anunțuri